5 vigtige punkter: Ny tidsregistreringslover trådt i kraft fra d. 1. juli

Læsetid: 2 minutter

1. Juli 2024 trådte EU’s nye tidsregistreringslov i kraft i Danmark. Med denne lov følger også fristen om at få etableret et tidsregistreringssystem i jeres virksomhed.

Loven indebærer, at virksomheder skal implementere et tidsregistreringssystem, der er objektivt, pålideligt og tilgængeligt. I dette blogindlæg vil vi give dig et overskueligt overblik over lovkravet samt en guide til, hvordan I fleksibelt kan tidsregistrere jeres arbejdstid. Her er vores 5 punkter:

 

1. Hvad indeholder lovkravet?

Lovkravet bygger på en sag fra 2019, hvor den spanske fagforening CCOO sagsøgte Deutsche Bank, da man mente, at lønmodtagerne blev krænket. Det skyldes, at medarbjederne ikke kunne registrere overarbejde eller håndhæve deres ret til hvileperioder.

På baggrund af denne sag, blev det af EU-Domstolen besluttet, at arbejdsgivere i EU-medlemslande skal indføre et objektivt, pålideligt og tilgængeligt tidsregistreringssystem. Intentionen bag lovkravet er dermed at beskytte lønmodtageren, da denne anses for den svage part i ansættelsesforholdet. Et tidsregistreringssystem er derfor til for at sikre overholdelse af arbejdstidsreglerne for enhver medarbejder. Disse regler er allerede lovpligtige, og systemet er blot for at kunne dokumentere, at kravene overholdes. Disse krav er blandt andet:

  • 48-timers-reglen. Medarbejdere må ikke arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit inden for en periode af fire kalendermåneder.
  • 11-timers-reglen. Medarbejdere skal have 11 sammenhængende hviletimer inden for 24 timer.
  • Medarbejdere har ret til én ugentlig fridag.

 

2. Hvem skal registrere arbejdstid?

Alle arbejdsgivere med lønnede medarbejdere skal stille et tidsregistreringssystem til rådighed. Det gælder derfor for eksempel også virksomheder med få ansatte og foreninger. På samme måde er det alle lønmodtagere i virksomheden, der skal registrere deres arbejdstid. Det gælder uanset deres stilling og antal timer per uge. Dog kan en virksomheds direktør være undtaget, hvis personen ikke er lønmodtager.

 

3. Hvilke krav gør sig gældende for tidsregistreringsstystemet?

Der er intet krav om, at tidsregistreringssystemet skal være digitalt. De krav, der gør sig gældende er, at systemet skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt samt at oplysningerne om arbejdstid skal kunne tilgås i 5 år plus en referenceperiode.

En virksomhed kan for eksempel registrere arbejdstid:

  • Via en app. Book TimePlan demo her.
  • E-mails med opørelse af arbejdstid
  • Fysisk eller elektronisk udfyldte timesedler
  • Sign-in terminal

Dette er blot eksempler på metoder til tidsregistrering, og det er op til den enkelte virksomhed at beslutte, hvad der fungerer bedst. Dog må systemet ikke indeholde fejl, og tidsregistreringerne skal afspejle den faktiske arbejdstid.

 

4. Hvad skal registreres?

Medarbejderen skal registrere den samlede daglige arbejdstid. Dog er der ingen regler om, at medarbejderen skal angive, hvornår arbejdstiden er udført, men blot den faktiske arbejdstid den pågældende dag. Samtidig er der heller ikke krav om, hvornår medarbejderen skal registrere sin arbejdstid.

Med loven kan der rejse sig nogle spørgsmål om, hvad der betegnes som arbejdstid. Arbejdstid kan generelt skitseres til det tidsrum, hvor medarbejderen er på arbjede og udfører sine arbejdsopgaver samt er til rådighed for virksomheden. For at sikre transparens omkring, hvad der skal anses som arbejdstid, vil vi anbefale at udarbejde en tidsregistreringspolitik i jeres virksomhed. Anvend for eksempel denne skabelon fra Dansk Erhverv (kræver adgang).

 

5. Er der undtagelser?

Der er få medarbejdere, der er undtaget lovkravet om tidsregistrering. Dette gælder selvtilrettelæggere, som er lønmodtagere, der selv tilrettelægger sin arbejdstid eller hvor arbejdstiden ikke kan fastsættes på forhånd. En medarbejder i sådan en stilling er blandt andet også undtaget visse dele af arbejdstidsloven. Det skal dog fremgå af medarbejderens ansættelseskontrakt, hvis personen er undtaget pligten om tidsregistrering.

 

Hvis du ønsker en større forståelse for lovkravet om tidsregistrering, vil vi opfordre dig til at se dette online tidsregistreringskursus om arbejdstidsregistrering:

Online kursus om arbejdstidsregistrering (danskerhverv.dk)

Popular Categories

Would you like to know more? Book a demo with us below:

Latest Posts