[DA] Forlig mellem Dansk Erhverv og HK Handel er indgået

I begyndelsen af marts, blev der indgået en overenskomstaftale for medarbejdere i detailhandlen mellem Dansk Erhverv og HK Handel. Dette forlig omfatter mere end 150.000 ansatte.

Der er udtrykket enighed om en toårig overenskomst af Dansk Erhverv og HK Handel, med flere forskellige punkter. Denne overenskomstaftale tilgodeser de medarbejdere, som ligger på eller omkring minimumslønnen, da den nu hæves.

Hertil påpeger TV2 Nyhederne at: ”Mindstelønnen sættes op med fire en halv krone i timen per år de kommende to år, og i overenskomsten kopieres også dele af den aftale, man nåede frem til på industriens område for halvanden uge siden. Eksempelvis hæves den såkaldte fritvalgskonto med 2 procent i perioden. Lønmodtageren kan selv bestemme, om pengene fra fritvalgskontoen skal gå til ekstra løn, mere ferie eller højere pension.”

Dog melder Mette Høgh, formand for HK Handel og hovedforhandler i aftalen, at forhandlingerne var besværliggjort fra start, grundet den svære økonomiske situation vi står overfor i Danmark i øjeblikket.

Udover detailhandlens mange medarbejdere, kommer disse forhandlingerne om nye overenskomster ydermere til at omhandle og fokusere på over 600.000 lønmodtagere, da det langt fra blot er ét område, der tilgodeses. Forhandlinger og forlig vil ligeledes afvikles omkring transportområdet, de finansansatte, byggegruppen og industrien.

 

Faktuelt overblik over hovedpunkterne i overenskomstaftalen mellem HK Handel og Dansk Erhverv leveret af TV2 Nyhederne:

  • Der sættes en stopper for såkaldte nultimerskontrakter for butiksansatte. I stedet indføres en ny, fleksibel deltidsansættelse, hvor ansatte på butiksoverenskomsten kan ansættes på enten fuldtid, deltid med fast timetal eller nu fleksibel deltidsansættelse.
  • Fleksibel deltidsansættelse er beregnet til bestemte grupper såsom unge under 18 år, studerende og bijobbere. Her kan medarbejderen ansættes i to forskellige arbejdstidsintervaller på henholdsvist 8-15 timer om ugen eller 13-20 timer om ugen. Det sikrer minimum 8 arbejdstimer om ugen.
  • Opgøret med nultimerskontrakter betyder også, at de ansatte på fleksibel deltid vil være omfattet af funktionærloven og dermed få garanteret løn under sygdom samt en længere opsigelsesperiode.
  • Mindstelønnen for både ufaglærte og faglærte stiger med 721 kroner om måneden per 1. marts 2023 og med 721 kroner om måneden per 1. marts 2024 som led i overenskomstaftalen.
  • Fritvalgskontoen stiger med 2 procent til i alt 9 procent i 2024.
  • Arbejdsgiverne skal betale 2 procent mere ind til pension, og lønmodtagerne skal betale 2 procent mindre ind til pension. Dermed opsparer medarbejderne det samme, men derudover får de 2 procent mere udbetalt sammen med lønnen.
  • Som led i de lokale lønforhandlinger vil tillidsrepræsentanten kunne anmode om at få belyst arbejdsgivers forhold – herunder produktionsniveau, økonomiske forhold med mere.

 

Indlægget er baseret på og udarbejdet fra TV2 Nyhedernes blogindlæg om samme emne, som du finder her:
Forlig på plads mellem Dansk Erhverv og HK Handel – TV 2
Og her: OK 23 i afgørende fase – nye aftaler falder på plads – TV 2

Graversen, Mathilde & Mortensen, Mikkel Walentin. Forlig på plads mellem Dansk Erhverv og HK Handel. TV2 Nyheder, 1. marts 2023.

Graversen, Mathilde. OK 23 i afgørende fase – nye aftaler falder på plads. TV2 Nyheder, 1. marts 2023.

Popular Categories

Would you like to know more? Book a demo with us below:

Latest Posts

Need help?

Book a free demo with us

Something isn’t clear?

Feel free to contact us, and we will be more than happy to answer all of your questions.