10 gode råd til lønforhandling

Som medarbejder har du ret til at få mindst én årlig lønsamtale, hvis din arbejdsplads har en overenskomst. Derfor er det en god idé at være forberedt, når du skal forhandle løn.

Først og fremmest er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke opgaver du har løst det foregående år, samt hvad du har bidraget med til virksomheden, da det netop er dette, som din arbejdsgiver belønner dig for. Derfor bør du gøre din chef opmærksom på netop de resultater og opgaver, som du beriger din arbejdsplads med. Du har mulighed for at argumentere for en lønstigning ved hjælp af at gøre din arbejdsgiver opmærksom på, hvad det er du har udført og opnået arbejdsmæssigt siden sidste lønforhandling.

TIP: nævn gerne de færdigheder og kompetencer din chef har rost til din seneste medarbejderudviklingssamtale.

Hermed giver vi vores 10 bud på, hvordan du kan forberede dig til dine lønforhandlinger:


1. En grundig forberedelse gavner.

Inden din lønforhandling, er det en god idé at forberede sig ved at finde ud af hvad din nuværende løn og arbejdsvilkår er – undersøg efterfølgende også gerne hvad lønnen er for tilsvarende stillinger inden for din branche, således du er sikker på, hvad du er berettiget til. Du bør gøre det klart med dig selv, hvad det er du søger at opnå i forhandlingen.

Til selve forhandlingen er det dermed vigtigt, at du kan argumentere for, hvorfor du fortjener mere i løn ud fra de pointer du har forberedt. Det kan eksempelvis være, at du har fået flere ansvarsområder end det forrige år, og hermed har en større berøringsflade i virksomheden nu. En god idé kan være at bruge eksempler fra dit arbejde, når du argumenterer for, at du fortjener mere i løn. Brug eksempler på, hvordan du har øget produktiviteten eller hjulpet med at spare penge for virksomheden.


2. Undersøg din arbejdsplads og din arbejdsgiver.

Det er en god idé at undersøge din arbejdsgiver samt arbejdsplads, inden du går ind til lønforhandlingen. Du bør finde ud af, hvad virksomhedens økonomiske situation er, og hvordan de normalt håndterer lønforhandlinger, og hvad deres politik er omkring lønstigninger.


3. Gør brug af din fagforening.

Hvis du er medlem af en fagforening, kan de være en stor hjælp i din lønforhandling. De kan rådgive dig om, hvad der er rimeligt at forlange, og hjælpe dig med at argumentere for din sag. Hermed skal du ikke være bange for at tage fat i folk der kan hjælpe dig.


4. Med ærlighed kommer du længst.

Du bør være ærlig omkring dine evner. Hermed er det vigtigt, at du er oprigtig omkring dine kompetencer og erfaringer, når du forhandler din løn. Det kan være, at du har opnået flere kvalifikationer, end din nuværende løn reflekterer, hvilket kan være dit hovedargument for lønstigningen.  Vær derfor klar til at forhandle og forsøg at finde en løsning, der passer både dig og din arbejdsgiver.


5. Vær initiativrig.

Det er ofte bedst at tage initiativ til lønforhandlingen selv, fremfor at vente på, at din arbejdsgiver tilbyder dig en lønforhøjelse. Dette giver dig ligeledes mulighed for at være konkret i dine krav, når du forhandler løn. Det gør det nemmere for din arbejdsgiver at forstå og imødekomme dine ønsker. Dog bør du være forberedt på at enten acceptere eller forlade arbejdspladsen, hvis din arbejdsgiver ikke kan imødekomme dine krav.


6. Forventningsafstem med dig selv inden forhandlingen.

Det er vigtigt, at du er realistisk i dine forventninger, når du forhandler løn – affind dig med, at en stor lønstigning ikke altid er opnåelig. Vær beredt på at gå på kompromis.


7. Stå ved dine valg.

Hvis din arbejdsgiver tilbyder dig en løn, som du ikke finder tilfredsstillende, så vær ikke bange for at takke nej eller argumentere for et andet beløb. Det er vel og mærke en forhandling, hvorved du må argumentere, hvis der er noget, som du ikke er tilfreds med. Ydermere, skal du ikke være bange for at spørge din arbejdsgiver, hvis der er noget, du er i tvivl om angående lønforhandlingen. De skulle gerne kunne begrunde deres grundlag for de argumenter de byder ind med.


8. Vær åben for at diskutere andre fordele end løn.

Løn er ikke det eneste, der kan forhandles til lønforhandlingen. Overvej ligeså at diskutere andre fordele som f.eks. fleksible arbejdstider, hjemmearbejdsdage, ekstra feriefridage eller en bedre pensionsplan.


9. Brug din tid klogt.

Det er vigtigt at du bruger tiden til din lønforhandling klogt. Sørg for, at du har tid til at forberede dig godt inden, og at du efter forhandlingen er afsluttet, har tid til at tænke over tilbuddet, samt om det lever op til dine forventninger.


10. Tålmodighed er en dyd.

En lønforhandling kan tage tid, så vær tålmodig. Det er vigtigt, at du ikke giver op, før du opnår et resultat, som du er tilfreds med.

Forsøg at forhold dig professionel og rolig. Det er vigtigt, at du opfører dig professionelt og behersket under en lønforhandling. Det er mulighed at du ikke føler dig hørt eller føler, at resultatet er utilfredsstillende, men det er vigtigt at bevare roen og fokusere på at få dine pointer igennem.

Forhåbentligt er disse ti råd en behjælpelig guide til din næste lønforhandling. Ydermere er det vigtigt at huske på at udvise sin påskønnelse, hvis man netop ender med at få mere i løn. Taknemlighed viser, at man sætter pris på sin arbejdsgivers tid og indsats i lønforhandlingen, samt at deres beslutning respekteres.

Husk, det er vigtigt at din arbejdsplads ligeledes udviser respekt for dig og din tid!

Popular Categories

Would you like to know more? Book a demo with us below:

Latest Posts