TimePlan Newsroom

Aalborg HQ
London
New York
Hong Kong

Forbered dig på nye tidsregistreringskrav

Forberedelse er afgørende for at navigere i de tidsregistreringskrav, der følger den nye EU-lov om arbejdstids: Fra juli 2024 bliver det er krav for virksomheder med over 50 medarbejdere at indføre et uvildigt og professionelt arbejdstidsregistreringssystem, såsom TimePlan. Ændringerne træder i kraft inden længe, og derfor er det nødvendigt. Læs her hvordan disse krav påvirker din virksomhed, […]

Read Full Article

News About EU Time Tracking Law in Denmark: What You Need To Know

The Danish government has introduced a draft of new rules concerning the EU Time Tracking Law, which will require mandatory recording of employees’ daily working hours. With TimePlan, businesses gain a reliable and efficient system that can effortlessly aid in complying with this requirement. Our system is designed to optimally log daily work hours. Our […]

Read Full Article

Popular Category

Popular Posts