18 år med TimePlan: Stadig den bedste løsning for ARC

Amager Ressourcecenter (ARC) har lavet vagtplaner og registreret arbejdstid i TimePlan siden 2003. I dag holder driftskoordinator Robert Bruun Mariager styr på godt 100 medarbejdere fordelt på 17 genbrugspladser i Storkøbenhavn. Vi har spurgt ham, hvilken forskel TimePlan gør i hverdagen — og hvorfor han og ARC-medarbejderne fortsat er glade for løsningen efter 18 år. 

 

Robert Bruun Mariager, hvordan hjælper TimePlan dig i hverdagen?  

 Jeg ville ikke kunne håndtere så meget personale på så mange lokationer med så mange typer af fravær, som jeg gør, uden at have et system til at hjælpe mig. Da jeg startede i genbrugsafdelingen hos ARC i 2001 var der 26 genbrugsvejledere og otte genbrugspladser. I dag er vi cirka 80 genbrugsvejledere fordelt på 17 lokationer. TimePlan har håndteret denne vækst uden problemer, og vi regner med at vokse yderligere i de kommende år.  

 

Hvad bruger du TimePlan til i dagligdagen?  

Jeg opretter nye medarbejdere, afskediger opsagte medarbejdere, laver ændringer i vagtplaner og lægger langtidsplaner. Når en medarbejder har ferie eller er syg, lægger jeg det ind i TimePlan og flytter folk rundt, så der er den mest optimale dækning på vores genbrugspladser. En gang om måneden trækker jeg data til vores lønsystem, så vores medarbejdere får den rette løn til tiden.   

 

Hvad gjorde ARC før I fik TimePlan?  

Vi lavede vagtplaner på ugebasis i et Word-skema og sendte et printet skema ud til genbrugspladserne med en ugentligt bil. Men det medførte jo stor risiko for fejl. Jeg kunne komme til at skrive den samme person på to steder på den samme dag. Det var også svært at ændre tider og bytte vagter. Jeg brugte ufatteligt meget tid på det i løbet af en arbejdsdag.  

 

Hvornår fik I TimePlan og hvordan hørte I om det?  

I 2003 søgte vi efter software til vagtplanlægning og tidsregistrering. Vi fandt tre løsninger og inviterede folk ud, her i blandt TimePlan. Svend Holm fra TimePlan viste, hvordan programmet kunne hjælpe os. Både han og programmet virkede super seriøst. Efter vi havde evalueret de tre løsninger og valgt TimePlan, kom Svend Holm ud, med tre disketter og satte systemet op.   

 

Hvordan har du oplevet samarbejdet med TimePlans konsulenter?  

Svend Holm var vores konsulent i mange år. Så tog Rasmus Vestergaard over, da Svend gik på pension. Rasmus hjælper os med at sætte overenskomster op. Ham er vi glade for. Han er også tovholder på vores årlige ERFA-møder med andre TimePlan-brugere inden for service og transport. Vi får meget ud af at udveksle erfaringer om vagtplaner, styring af fravær osv. med andre virksomheder.  

 

Hvordan har TimePlan gjort jeres medarbejderes hverdag lettere?  

Vi har løbende tilføjet flere nye funktioner til vores setup. En, vi er meget glade for, er TimePlan WebApp’en. Her kan genbrugsvejledere og driftsoperatører se deres vagtplaner, feriesaldo, afspadseringskonto og SH-tid. De kan godkende registrerede arbejdstider, tage ledige vagter, m.m. på deres telefon.   

 

Hvorfor er TimePlan et vigtigt værktøj for dig og ARC?   

Fordi TimePlan holder styr på vores overenskomster og sørger for, at alle medarbejdere får de rigtige tillæg og den rigtige løn. Vi har seks overenskomster, blandt andet for seniorer, folk i fleksjob og timelønnede. Det er genialt, at TimePlan styrer tillæggene i forhold til arbejde på forskudt tid og i weekender. Når du arbejder på en helligdag, får du en dag ind på din SH-konto. Dette ville være super kompliceret at holde styr på i Word eller Excel.  

 

Hvad byder fremtiden på for ARC og TimePlan?  

ARC har hjemtaget nogle kontrakter i forhold til at indsamle affald i kommunerne. Dette medfører, at der skal ansættes cirka 350 nye skraldemænd M/K. Afdelingen, som skal stå for denne opgave, har også valgt TimePlan som deres styringsværktøj. Så i alt vil vi om et års tid have ca. 450-500 medarbejdere i TimePlan.   

 

Vil du anbefale TimePlan til andre?  

Ja, helt klart. Jeg har for nyligt talt med to andre affaldsselskaber, der var på udkig efter en ny løsning. De rakte ud til mig som referenceperson. Jeg sagde til dem, at jeg ikke har fundet noget, der er bedre end TimePlan de seneste 18 år. Jeg har løbende fulgt med i, hvad der sker med andre systemer og også testet et par stykker. Men TimePlan er stadig den bedste løsning for os. 

Popular Categories

Would you like to know more? Book a demo with us below:

Latest Posts