Tidsregistrering och schemaläggning

Optimera arbetstiden och minska lönekostnaderna med effektiva schemaläggnings- och tidregistreringslösningar.

Hantera tidsregistrering och arbetsplaner

Att leda ett företag är som att jonglera med olika ansvarsområden. TimePlans dedikerade programvara förenklar tidrapportering, schemaläggning och efterlevnad. Stärk ditt team med vår mobilapp för enkel schemaläggning och sömlös efterlevnad.

Realtidsvy av anställda på arbetet

Få insikt med vår realtidsvy av anställdas arbete "the Wall", som förbättrar ledning och operativ effektivitet över hela din organisation.

  • Övervaka närvaro och aktivitet hos anställda i realtid
  • Underlätta sömlöst samarbete
  • Fatta välgrundade beslut med data som är uppdaterad i realtid om arbetskraftens fördelning
  • Snabbt adressera operativa behov och justera personalnivåer.
TimePlan webbapp visas på en iPhone 14
Väggen by TimePlan

Vad vi tillhandahåller

Schemalägg enkelt vakter och hantera tjänstgöringslistor med fullständig säkerhet för tidrapportering, efterlevnad med mera.

Exakt schemaläggning

Genom användning av vår tidregistreringsmjukvara och moduler erbjuder vi effektiva planeringslösningar som inte bara sparar tid, utan också stödjer både medarbetarnöjdhet och din verksamhet.

Säker tidsregistrering

Våra tidregistreringsverktyg ger dig möjlighet att hantera medarbetartimmar, övertid och frånvaro. Vi säkerställer överensstämmelse med arbetsregler och hjälper till med noggrann lön- och tidsregistrering.

Flexibilitet över branscher

Oavsett om du är inom detaljhandeln, hälsosektorn eller hotell- och restaurangbranschen, kan vår tidregistrerings- och schemaläggningsprogramvara anpassa sig till dina unika behov - inom varje bransch och avtal.

Tillförlitlig compliance

Vi hjälper dig att anpassa dina medarbetares tidrapportering och schemaläggning till era gällande arbetsregler och avtal, samtidigt som vi optimerar effektiviteten och minskar lönekostnaderna.

Verktyg för tidsregistrering och schemaläggning

Våra WFM-lösningar har en rad olika funktioner för optimal tidrapportering och schemaläggning.

Funktioner och färdigheter

Med våra funktionsfunktioner är det enkelt att planera och fördela uppgifter och resurser i enlighet med de individuella befattningsbeskrivningarna i företaget. Vi ger en översikt över nödvändiga uppgifter, arbetsfunktioner och färdigheter som placeras på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Kalendrar

Schemalägg medarbetarnas arbetstider direkt i en kalender, så att de följer en kurva som definieras utifrån ditt bemanningsbehov per timme. Detta säkerställer optimal resursallokering och en översikt över arbetstiderna.

Dynamiska scheman

Effektivisera personalhanteringen genom att tillhandahålla realtidsuppdateringar av medarbetarnas turordningslistor. Tillgänglig på alla mobila enheter, erbjuder våra appar ett enkelt sätt för anställda att se sina senaste scheman och se till att de alltid är informerade om sina vakter. 

Tidsregistrering

Våra funktioner för tidrapportering erbjuder en lösning för övervakning av arbetstid, inklusive exakta stämplingstider, ledighetstider och pauser. Det säkerställer korrekt tidrapportering och förenklar effektiviseringen av löneutbetalningar, allt i ett intuitivt system som integrerar med dina andra administrativa plattformar.

Bland andra effektiva WFM-verktyg. Boka en demo för att lära dig mer.

Mariehjemmene implementerar TimePlan för att optimera vårdarbetet

När vi frågade Mariehjemmene vad de värdesätter mest med att implementera TimePlans personalhantering, påpekade de: "Att saker och ting är korrekta och att vi kan lita på siffrorna. Det är faktiskt en viktig del av det. Men också den gröna listan, som är lite av ett ideal. Vi kan se att cheferna är väldigt stolta när de kan visa upp ett grönt schema under möten."

Mariehjemmene medarbejdere og beboere

Varför välja TimePlan för schemaläggning och tidrapportering?

Stärk din workforce management med våra avancerade verktyg för tidsregistrering och schemaläggning. Med över 25 års erfarenhet förenklar vi dina komplexa planeringsprocesser.

Uppdaterade scheman och laguppställningar

Med våra omfattande system kan du fördela resurser och planera vakter, minimera schemakonflikter och främja sömlös teamsamordning.

Säkerställa efterlevnad

Vår programvara säkerställer efterlevnad av EU-lagar som föreskriver tidsregistrering, så att ditt företag kan verka inom lagens ramar. Noggrann tidrapportering skyddar ditt företag från potentiella juridiska komplikationer.

Klocka in och klocka ut

Med vår programvara, som är tillgänglig via mobilappar eller inloggningsterminaler, kan du spåra in- och utcheckningstimmar exakt. Detta främjar transparens, rättvis ersättning och effektiv personalhantering.

Svar på dina frågor:

TimePlan är konfigurerat för att följa de regler, kollektivavtal och arbetsmarknadsbestämmelser som gäller för ditt företag. Denna omfattande och skräddarsydda konfiguration hanterar effektivt minimilöner, skifttillägg och övertidsregler för varje specifikt avtal.

Att ha ett TimePlan-system för hantering av arbetskraft:

  • Säkerställer att verksamheten bedrivs inom alla rättsliga ramar.

  • Hjälper till med korrekta löner för anställda.

  • Eliminerar fel och efterräkningar vid tidrapportering och löneutbetalningar.

  • Säkerställa efterlevnad av alla relevanta regler och förordningar.

  • Bidrar till ett smidigt operativt arbetsflöde.

  • Skapar förtroende mellan företaget och de anställda.

TimePlan kan automatisera en mängd administrativa uppgifter, inklusive hantering och övervakning av förändringar i arbetstider och skiftplaner. Genom att säkerställa att kollektivavtalen följs förebygger TimePlan konflikter och undviker onödiga lönekostnader. Denna funktion hjälper dig att anpassa arbetsscheman och tjänstgöringsscheman i enlighet med gällande anmälningsregler, så att både anställda och företag är nöjda och skyddade.

Ja, tidrapportering är ett lagkrav i EU. År 2019 beslutade EU-domstolen att alla EU-medlemsstater måste kräva att arbetsgivare inrättar ett objektivt, tillförlitligt och tillgängligt system som gör det möjligt att mäta hur lång tid varje arbetstagare har arbetat varje dag. TimePlan hjälper företag att uppfylla detta krav utan problem.