Personaladministration för hälso- och sjukvårdstjänster

Tidsregistrering

Schemaläggning

Personaladministration

Schemaläggning inom sjukvården som prioriterar kvalitet och nöjda medarbetare.

Säker kvalitetsbemanning inom hälso- och sjukvården

Förbättra patientvården genom effektiv tidshantering med TimePlans innovativa schemaläggningslösningar. Vårt fokus på medarbetarnas välbefinnande i arbetsstyrkan hjälper till att upprätthålla efterlevnaden av arbetsreglerna. Underlätta toppbemanning på kliniker och sjukhus, spara tid och prioritera personalens behov.

Schemaläggning 24/7

Bemanning dygnet runt

Fokus på personalens välbefinnande

Exakta timmar för rättvisa rättigheter

Enkel kommunikation

Effektiviserad samordning av team

Beredskap för nödsituationer

Flexibilitet för akutvård

Ta hand om personalsamordningen inom hälso- och sjukvårdssektorn

Optimera dina hälsovårdstjänster med exceptionella standarder och sömlös samordning.

Säkerställande av efterlevnad

Upprätthåll personalföreskrifter med kompatibel, effektiv schemaläggning för alla vårdbehov.

Välfärdsdrivna lösningar

Våra WFM-verktyg prioriterar personalens välbefinnande, säkerställer balans mellan arbete och fritid och effektiv schemaläggning

Integritet i schemat

Skapa listor som speglar engagemanget inom vården, från offentliga till privata mottagningar.

Stöd för spetskompetens

Vårt supportteam driver WFM-kvalitet och är redo att hjälpa till med dina system och problem.

"Med TimePlan kan vi alltid gå tillbaka och se vilka sjuksköterskor som har fått vilka ersättningar och när - även när det gäller registrering av ledighet, semester, sjukdom och ersättning. Vi sparar tid varje dag och har hela historiken, med alla data lagrade på ett ställe."
Lillian Moberg Pedersen
Redovisningsassistent - Aleris Hamlet

Så fungerar vår WFM-programvara

Vi förstår den unika dynamiken inom sjukvården, där patienternas behov kan variera snabbt. Vårt system erbjuder realtidsjusteringar och skiftflexibilitet, vilket säkerställer att vårdinrättningar snabbt kan anpassa sig till förändrade krav. Med patientcentrerad schemaläggning förutser våra lösningar perioder med hög efterfrågan och lugnare tider, vilket möjliggör optimal bemanning som säkerställer både effektivitet och vårdkvalitet.

Vår programvara prioriterar vårdpersonalens välbefinnande. Våra verktyg är utformade för att skapa en bekväm arbetsmiljö genom att säkerställa balanserad arbetsbelastning, ta hänsyn till personalens behov och tillhandahålla funktioner som gör det enkelt att kommunicera och ge feedback. Dessutom erbjuder våra lösningar säkerhetsfunktioner som skyddar personalens uppgifter och säkerställer att schemaläggningen följer arbetslagar och kollektivavtal, vilket ger alla anställda sinnesro.

TimePlan Software är medveten om behovet av flexibilitet inom sjukvården och erbjuder intuitiva funktioner för skiftbyte, så att personalen enkelt kan byta vakter och i enlighet med sina roller och kvalifikationer. Med våra mobilvänliga gränssnitt kan chefer och teamledare dessutom godkänna skiftbyten, ledighetsansökningar och andra schemaläggningsjusteringar på språng, vilket säkerställer sömlös drift och personalnöjdhet.

Schemaläggning med nollgap

Specialiserade sjukhus

Allmänpraktiserande läkare

Laboratorier

Akutvårdscentraler

Praktiserande tandläkare

Rehabiliteringscenter

Kliniker

Läkemedel

Vårdhem