Analytics och Business Intelligence

Omvandla dina data till smarta beslut med våra analys- och BI-verktyg.

Gör bättre val med tydliga datainsikter

Företag samlar in data, men det kan vara svårt att tolka dem. Våra verktyg för analys och Business Intelligence hjälper dig att förstå vad dina data säger så att du kan göra smartare val för din personalhantering.

Fördelar

Med våra lättanvända verktyg kan du se vad dina data verkligen säger dig, vilket hjälper dig att göra smartare val för dina som gynnar dina anställda och ditt företag.

Förbättra verksamheten

Våra verktyg hjälper dig att titta på dina data på ett lättförståeligt sätt så att du kan se trender och mönster utan förvirring. Undvik att missa årsdagar för anställda och övervaka viktiga arbetskraftsmått med användbara instrumentpaneler.

Öka effektiviteten

Hantera register, förmåner och dokument med våra molnbaserade HR-verktyg. Tillhandahåll självbetjäningstjänster för HR för anställda och säkerställ en hög standard för personalhantering i enlighet med flera regleringsfaktorer.

Passar alla typer av företag

Våra analys- och BI-verktyg är en mångsidig lösning som kan vara till nytta för ett stort antal företag, oavsett bransch eller storlek. Oavsett om du driver en stor hotellkedja, en liten tandläkarklinik eller ett mysigt café kan våra verktyg ge dig värdefulla insikter.

GDPR-Kompatibel

Våra BI- och analystjänster är utformade med GDPR efterlevnad i centrum. Vi prioriterar säkerheten och integriteten för era data och ser till att våra lösningar inte bara levererar insiktsfulla analyser utan också följer de högsta standarderna för dataskydd.

Verktyg för analys och BI

TimePlan Analytics

TimePlan Analytics är ett robust verktyg som är utformat för att maximera användningen av dina TimePlan-data. Genom att erbjuda ett enkelt sätt att komma åt och förstå kritisk affärsinformation, stöder det välgrundade beslutsfattande.

Kontakta oss

AutoPlan för TimePlan

Företag samlar in data, men det kan vara svårt att tolka dem. Våra verktyg för analys och Business Intelligence hjälper dig att förstå vad dina data säger så att du kan göra smartare val för din personalhantering.

Kontakta oss

Statistik för TimePlan

Statistikmodulen är ett värdefullt verktyg för chefer och planerare som vill ha kostnadsanalys och överblick. Du kan t.ex. hantera personalomsättningen och skapa din egen statistik, så att den presenteras som grafer eller tabeller.

Kontakta oss

Budget för löner

Tilläggsmodulen Lönebudget är ett kraftfullt ledningsverktyg för planerare och för kontroll på huvudkontoret och distriktskontoren. Du får en överblick över frånvarokostnader, lönekostnader och nyckeltal, och du kan hålla kontroll över budgeten och undvika planeringsfel.

Kontakta oss

 

Är du ännu inte kund hos TimePlan Software?

Den enda WFM-programvaran bland Danmarks IT-jättar år 2023

"Det är med en blandning av stolthet och ödmjukhet som vi återigen kan konstatera att vi tillhör de skickligaste IT-företagen i Danmark. Eftersom vi tillhandahåller en affärskritisk lösning är vi mycket medvetna om vårt ansvar gentemot våra kunder och deras anställda. De förväntar sig en modern, intuitiv, innovativ och säker plattform."
- Rex A. Clausager, VD.

Varför TimePlan Software?

Dra nytta av över 25 års WFM-expertis inom Personaladministration och efterlevnad av lagar, så att ditt företag följer arbetslagstiftningen och effektivt hanterar relationerna med de anställda.

Tillväxtorienterade och mångsidiga lösningar

TimePlan Softwares utbud av WFM-produkter är utformat för att passa företag i alla storlekar och är både skalbart och flexibelt. Vi tillhandahåller lösningar som inte bara växer med ditt företag utan också förbättrar din dagliga verksamhet.

Flexibel och skräddarsydd prissättning

Vi förstår ditt företags unika utmaningar och mål och kan därför erbjuda anpassningsbara WFM-lösningar med mångsidiga prisalternativ. Vårt tillvägagångssätt säkerställer att din personalhantering är perfekt anpassad till dina specifika krav.

Affärsorienterad tillförlitlighet

På TimePlan Software är vårt engagemang fast förankrat i att leverera tillförlitliga Workforce Management (WFM)-lösningar. Vi säkerställer konsekvent support för ditt företag i varje fas och garanterar bra hjälp som är skräddarsydd efter dina behov.

Vanliga frågor och svar

TimePlans Analytics & BI-verktyg erbjuder [djupa insikter om personalstyrkan: länk till landningssidan om 'Varför WFM BI/Analytics'] från din dagliga datainsamling. Det gör att du kan visualisera mönster och trender i personalstyrkan, vilket underlättar strategiskt beslutsfattande.

  • Få en heltäckande bild av hur din personalstyrka presterar.
  • Identifiera och åtgärda områden inom personalförvaltningen som behöver förbättras.
  • Fatta snabba beslut i realtid med aktuell personalinformation.
  • Få tillgång till prediktiva analyser för framtida personalplanering.
  • Öka den operativa effektiviteten genom att identifiera flaskhalsar i personalstyrkan.
  • Främja en datadriven kultur som förbättrar personalens produktivitet och effektivitet.

Våra WFM-verktyg är utformade för att behandla stora datamängder snabbt och korrekt. De korsrefererar dina data med fördefinierade mätvärden för att säkerställa att de är korrekta. Med våra verktyg kan du lita på att de insikter du får är baserade på verklig, verifierad information, vilket säkerställer:

  1. Exakta mått på affärsresultat.

  2. Tillförlitliga prognoser för framtida planer.

  3. Skydd mot avvikande eller inkonsekventa data.

  4. Trygghet i att fatta datadrivna beslut.

Inte med våra lösningar. Även om analys och BI ibland kan verka komplicerat är våra programverktyg utformade med användarvänlighet i åtanke. Med intuitiva instrumentpaneler och enkla rapporter kan även du som är nybörjare på dataanalys enkelt förstå och få ut mesta möjliga av de insikter som ges.

Vårt mål är att få data att fungera för alla, oavsett teknisk expertis.