API:er och systemintegrationer

Integrera enkelt med dina befintliga verktyg som lönesystem, HR-system och mycket mer. 

Sömlös integration och anslutning till appar

Vår WFM-lösning integreras enkelt med ledande programvara och förbättrar effektiviteten i ditt arbetsflöde. Vår app är kompatibel med olika plattformar, vilket säkerställer ett sammanhängande ekosystem.

Integrationer

Vår WFM-plattform ansluter sömlöst till löne-, HR- och ERP-system genom robusta partnerintegrationer, vilket optimerar hela din personalhanteringsprocess.

Proløn

I över 30 år har ProLøn hjälpt danska företag och organisationer att effektivisera sin löneadministration. ProLøn utvecklar unika standardlösningar och branschlösningar som kan användas av alla danska företag oavsett storlek och bransch.

VISMA Dataløn

DataLøn är ett danskt lönesystem som utvecklats för små och medelstora företag. Lönesystemet är flexibelt, säkert och lätt att använda. Rapportera dina stamdata och Dataløn tar hand om löneberäkningar, utbetalning av löner, rapporter osv.

eSignatur

esignatur är en danskutvecklad lösning för digitala signaturer som gör det enkelt, snabbt och säkert för företag och organisationer att låta sina kunder, partners och anställda underteckna kontrakt och andra viktiga dokument digitalt oavsett var de befinner sig.

Penneo

Penneo är en danskutvecklad programvarulösning för att få digitala signaturer på dokument. Penneo sparar tid och porto och påskyndar ärendehanteringen. Processen är 100 procent säker och i enlighet med gällande lagstiftning i Danmark.

HämtaAccept

GetAccept är ett förslagsverktyg som låter dig utforma, spåra och marknadsföra förslag för att få dem digitalt signerade. GetAccept ger dig kontroll, får dina förslag att sticka ut och låter dig förutse dina kunder och svara på deras behov.

Evovia

Evovia erbjuder en användarvänlig digital lösning för dialogbaserad medarbetarutveckling som gör insatserna strategiskt förankrade och systematiska - MUS, enskilda samtal, introduktion, GRUS, APV, dialoger om sjukfrånvaro osv.

2 personer

2people's HR-system är HR-avdelningens viktigaste verktyg i det dagliga arbetet med HR och rekrytering. Systemet skräddarsys efter dina behov genom att kombinera de olika modulerna för att passa just ditt företag.

Aditro

Aditro erbjuder innovativa och flexibla lösningar för HR-administration och löneadministration. Aditro fokuserar på automatiserade och digitaliserade affärsprocesser och har varit en av de främsta ledarna inom sitt område i Norden under de senaste 50 åren.

Azeter

Azets är en av Nordens ledande leverantörer av teknik och tjänster inom redovisning, lönesystem och HR-system. Azets kombinerar branschspecifik kunskap och lokalkännedom med innovativ teknik och skräddarsydda lösningar inom alla branscher.

Hogia

Hogia erbjuder mjukvarulösningar för gods- och passagerartransport, inklusive färjetrafik, kollektivtrafik och tågterminaler. Företaget fokuserar på integrerade lösningar mellan olika transportleverantörer och är verksamt på sex kontinenter.

Silta

Silta erbjuder lösningar för löner, HR-administration, outsourcing och system för att effektivisera affärsprocesser. Företaget grundades i Finland och hjälper kunderna att ta hänsyn till kollektivavtal och fokuserar på hög effektivitet.

Workday

Workday är en molnbaserad ERP-programvara för HR-administration, ekonomisk förvaltning och löneadministration. Produkten lanserades 2005 och är tillgänglig som on-demand-programvara, vilket ger en uppdaterad inblick i ett företags uppgifter om anställda och viktiga nyckeltal.

Sympa

Med Sympa HR-programvara kan du hantera all HR-data i en enda lösning med enkla analys- och rapporteringsverktyg. Sympas passion är att hjälpa företag att förbättra och öka sin personaltillfredsställelse och utveckling - nu i mer än 50 länder.

Mepco A+

Mepco är ett mångsidigt löne- och HR-system som gör att du kan använda antingen båda eller bara en del av programmet. Det är utvecklat för att smidigt guida dig genom hela anställningen för organisationer av alla storlekar inom både offentlig och privat sektor.

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX är ett danskutvecklat ekonomisystem som förvärvades av Microsoft och bytte namn till Microsoft Dynamics AX. Programmet innehåller ERP- och branschspecifika funktioner som hjälper till att snabbare skapa större affärsvärde inom ett företag.

SAP

SAP är ett ERP-system som hanterar företagets funktionella uppgifter och arbetsprocesser på flera nivåer. SAP hjälper organisationer att skapa nya möjligheter till innovation och tillväxt och är den fjärde största programvaruleverantören i världen.

CPSMS

CPSMS.DK är en danskutvecklad SMS-gateway som särskilt riktar sig till små och medelstora företag. Mycket enkel prisstruktur: Du betalar bara för de SMS som du tankar.

InMobile

inMobile är en dansk SMS-leverantör med global räckvidd. Vår SMS-gateway är snabb, stabil och säker, med överkomliga priser i mer än 200 länder. inMobile uppfyller kraven på GDPR och har en oberoende revisionsrapport enligt ISAE 3000.

LINK Rörlighet

LINK Mobility är Europas ledande leverantör av mobilkommunikation och specialiserar sig på SMS, digitala tjänster och intelligent dataanvändning. Inom olika branscher erbjuder de en rad innovativa och skalbara mobila tjänster med fokus på värdefull digital konvergens mellan företag och kunder, plattformar och användare.

SureSMS

SureSMS skapar flexibla, innovativa och hållbara SMS-lösningar för professionella användare i Danmark. De erbjuder ett väldokumenterat API för en stabil SMS-gateway som riktar sig till utvecklare. Med gott hantverk och fokus på tekniskt nya lösningar skapar de de bästa lösningarna i nära samarbete med sina kunder.

Quriiri

Quriiris kommunikationstjänster erbjuder en modern digital plattform för mobil kommunikation, antingen för intern kommunikation eller för att komma i kontakt med kunderna. Tjänsten gör det möjligt att snabbt och enkelt skicka textmeddelanden via ett webbgränssnitt i stället för traditionella operatörer.

Aspekt4

ASPECT4 är ett ERP-system som fokuserar på effektiva affärsprocesser. ASPECT4 innehåller funktioner och möjligheter som gör det möjligt för företag att frigöra resurser för kommersiell och affärsmässig verksamhet och öka effektiviteten i hela organisationen.

Relesys

Det app-baserade Relesys levererar skräddarsydda kommunikationslösningar till företag som vill ansluta och interagera med alla nivåer i organisationen. Relesys har ett mobilt först-tänkande och används främst inom detaljhandeln och tjänstebranschen.

Restolution

Restolution är ett webbaserat kassasystem som gör det möjligt för kunden att följa försäljningsutvecklingen i realtid och samla in försäljningsinformation för statistiska ändamål. Systemet är tillgängligt för alla enheter med en webbläsare.