Personalplanering för logistiktjänster

Tidsregistrering

Schemaläggning

Personaladministration

Förbättra dina logistiktjänster med strömlinjeformade bemanningslösningar och resursallokering.

Effektivare schemaläggning och drift

TimePlan Softwares skräddarsydda logistiklösningar kan utformas specifikt för att hantera de unika utmaningarna i branschen för människor på språng. Vårt breda utbud av tjänster omfattar spårning i realtid, efterlevnad av transportbestämmelser och mycket mer.

Schemaläggning

Flexibel schemaläggning av transporter

Ledighetshantering

Sömlös ersättning av personal

Prioritering av uppgifter

Tilldela och övervaka rutter

Förbättrad drift

Effektivitet i centraliserad verksamhet

TimePlans programvara förenklar logistikverksamheten 24/7

Du kan enkelt finjustera tjänstgöringsscheman, hantera tillgänglighet och se till att leveranser och ankomster sker i tid.

Schemaläggning

Scheman för förare och piloter kan justeras i realtid för att möta förändrade transportbehov. Optimera resursfördelningen och förbättra kostnadseffektiviteten.

Ledighetshantering

Anpassa dig enkelt till frånvaro bland besättning eller förare och hitta snabbt kvalificerade ersättare. Utnyttja värdefulla insikter för att upprätthålla en smidig drift.

Fokus på efterlevnad

Optimera din verksamhet genom att säkerställa att arbetstidsreglerna följs. Uppnå topprestanda samtidigt som du upprätthåller strikt efterlevnad av arbetsnormer.

Integrerad löneadministration

Säkerställ korrekta löner och eliminera manuella processer. Effektivisera verksamheten med integrerad, automatiserad lönehantering.

"Våra kollektivavtal är ganska komplexa eftersom vår personal arbetar udda tider, beroende på flygavgångarna. TimePlan beräknar automatiskt alla nödvändiga lönetillägg, och vi kan se vem som tar hand om vilken uppgift under vilken avgång."
Johnny Svensson
Chef för IT - H.C. Andersen Airport

Frågor som besvarats:

Våra Workforce Management-system (WFM) är utformade för att sömlöst anpassa sig till logistikens och transporternas dynamiska natur. Det ger möjlighet att justera bemanningen i realtid under transporttoppar och säsongsbetonade förändringar. Med hjälp av prediktiv analys kan TimePlans Autoplan förutse personalbehovet baserat på historiska data, så att du alltid är förberedd på fluktuationer och kan optimera din personalstyrka därefter.

Absolut! Vi har en bred kunskap om integrationsmöjligheter. Vi strävar efter kompatibla lösningar som enkelt kan kopplas samman via API:er och systemintegrationer. Detta säkerställer ett smidigt dataflöde mellan systemen. Uppdateringar och insikter i realtid hjälper dig att fatta välgrundade personalbeslut baserat på transportdata och andra nyckeltal. Vi hjälper dig att konfigurera systemet efter dina specifika behov.

TimePlan Software fokuserar på efterlevnad av lagar och regler. I våra system kan du mata in specifika villkor från anställningsavtal, kollektivavtal och transportbestämmelser. Detta säkerställer att schemaläggning, övertid och viloperioder följer både rättsliga standarder och individuella avtal. Automatiska varningar meddelar chefer och planerare om potentiella efterlevnadsproblem, vilket möjliggör proaktiva justeringar och undviker böter. 

Schemaläggning med nollgap

Spedition

Luftfrakt

Flygplatsverksamhet

Kurirtjänster

Järnvägsfrakt

3PL

Lastbilsföretag

Frakt

Lagerhållning