Personaladministration Fritids- och underhållningstjänster

Tidsregistrering

Schemaläggning

Personaladministration

Precision i bemanning och resursfördelning för exceptionella fritids- och underhållningsupplevelser. 

Schemalägg säsongsbaserade och dynamiska medarbetarplaner

Vill du utveckla dina fritids- och underhållningstjänster? Med TimePlan Software kan du ta din verksamhet till nästa nivå. Vår programvara erbjuder en rad moduler för att skapa felfria scheman och upprätthålla teamets välbefinnande. Från berg- och dalbanor till konserthallar - vi hjälper dig.

Exakta tidrapporter

Registrera tid på ett korrekt sätt mellan olika anläggningar

Rollspecifika uppgifter

Anpassa kompetens till besökarnas behov

Geo-Staffing insikt

Veta var alla är och när

Kommunikation

Håll teamen informerade och flexibla

Att hantera varje ögonblick för bättre upplevelser

Vår WFM-programvara är utformad för att hjälpa dig att hantera toppupplevelser och operativ precision i storskaliga verksamheter.

Rostning av besöksflöden

Ta fram personalscheman baserat på förväntade besökssiffror och se till att ni har rätt bemanning.

Säsongsmässig synkronisering

Anpassa bemanningen med lätthet för säsongsbetonade fritidsbehov, vilket ökar besökarnas tillfredsställelse.

Expertinriktning

Se till att personalen matchas och placeras i rätt tid för att ge besökarna en konsekvent och kvalitativ upplevelse.

Effektiv kommunikation

Upprätthåll en välkoordinerad och informerad personal med integrerade kommunikationsfunktioner.

"Vi sparar en hel del administrationskostnader genom att ha ett 360 graders system. Listor, anställningsavtal, arbetstider och löner är känsliga frågor, och TimePlan och ProLøn håller koll på allt."
Michael B. Nielsen
Verkställande direktör - Djurs Sommerland, temapark

Frågor som besvarats:

TimePlans WFM-system är särskilt utformade för att hantera den dynamiska karaktären hos konst- och underhållningsbranschen. Det gör det möjligt att justera bemanningen i realtid baserat på aktuella och förväntade topptimmar. Med vår prediktiva analys kan systemet prognostisera bemanningsbehovet baserat på historiska data, vilket säkerställer att attraktioner alltid är bemannade, oavsett om det är en vanlig dag eller en högsäsong.

Ja, absolut! TimePlan tar hänsyn till de olika rollerna inom fritidssektorn. Vårt system möjliggör rollspecifika uppdrag, vilket säkerställer att varje medarbetare placeras i en position som överensstämmer med deras utbildning och expertis. Detta förbättrar inte bara den operativa effektiviteten utan säkerställer också att besökarna får den bästa möjliga upplevelsen.

Effektiv kommunikation är avgörande i den snabba fritidsmiljön. TimePlans integrerade kommunikationsverktyg ser till att teamen hela tiden håller kontakten och är informerade. Oavsett om det är en plötslig förändring i scheman eller samordning för ett speciellt evenemang, ger vårt system realtidsuppdateringar och varningar, vilket minskar missförstånd och säkerställer snabba, samordnade svar.

Schemaläggning med nollgap

Nöjesparker

Museer

Sportanläggningar

Temaparker

Konstgallerier

Golfklubbar

Djurparker och akvarier

Konsertlokaler

Bowlingbanor