Vägledning till effektiv sommarferieplanering

Tre kvinnor som undersöker möjligheterna till sommarferieavlastning

Sommerferien nærmer sig sig med hastige skridt. Med detta följer frågor om, huruvida man är förberedd på de utmaningar, som kan uppstå. För hur får man som företag enderne til at nå sammen og arbejdsplanen til at gå op i en højsæson? Det är en fråga, vi kommer att försöka att besvara i detta inlägg. Vi kommer att presentera möjligheter för, hur kontinuiteten och produktiviteten kan opretholdes i virksomheden under ferieperioder. Vi kommer också att utfolde, vilka möjligheter TimePlan erbjuder, för att optimera din sommarferieplanlægning och samtidigt säkerställa overholdelse af medarbejdernes rettigheder.

 

Rekrutterings- och onboardingstrategi

Förinden sommaren går i gang, är det väsentligt att klarlægge virksomhedens rekrutteringsproces. Detta innebär att definiera profilkrav till avlösaren i stillingsopslaget om önskade kompetenser och kvalifikationer. Samtidigt skapar det mest möjliga utbudet, både för avlösare och företag, att de första veckorna är bestämda och planerade på förhand. Dette kan blandt andet omfatte et oplærings- og udviklingsprogram, og dermed styrke virksomhedens indsats for at fremme afløserens kompetencer.

 

Fordele ved sommerferieafløsere

Som företag är der flere fordele ved at anvende sommerferieafløsere. Med ny arbejdskraft kan man opnå nye perspektiver i sin virksomhed, samt at afløserne kan blive potentielt fremtidige medarbejdere. Samtidig udgør sommerferieafløsere en fleksibel arbejdskraft, der kan tilpasses virksomhedens skiftende behov i ferieperioder. Fordelene skal ses i:

 • Fleksibel arbetskraft
 • Nya perspektiv
 • Potentiellt framtida medarbetare
 • Sikrer kontinuitet i den dagliga driften
 • Ekonomiska besparingar

 

Rettigheder och pligter

Når sommerferieafløsere ansættes, medfører det flere forpligtelser for arbejdsgiveren med henblik på at sikre, at de rettigheder, som afsløseren har, bliver overholdt. Arbejdsgiverens forpligtelser indebærer blandt andet at sikre, at afløseren får den korrekte løn, overholdelse af arbejdstidsregler, sikkert arbejdsmiljø, ferierettigheder samt ansættelseskontrakt. Det är också väsentligt i ansættelseskontrakten at sikre, at sommerferieafløseren har ordentlige opsigelsesvilkår, og at der er gjort rede for afløserens sidste arbejdsdag. Arbejdsgiverens pligter indbefatter:

 • Sikre korrekt lön
 • Överhållna arbetsstidsregler
 • Skabe säkert arbejdsmiljø
 • Överhållna ferierettigheter
 • Oplysningspligt och ansættelseskontrakt
 • Tilstrækkelig oplæring

 

Guide till effektiv ferieplanering

Vi kommer här att vägleda dig igenom till, hur du opnår en effektiv ferieplanlægning og udbytte af sommerferieafløsere.

 

Trin 1: Vurdér, i hvilke afdelinger der er behov for sommerferieafløsere

Det första steget i en effektiv ferieplanering är att bedöma, var det är störst behov för extra medarbetare. Detta kan utföras med utgångspunkt i efterfrågan och efterfrågan från tidigare år och efterföljande år, i de perioder där det har varit personligt engagemang. Herunder er det væsentligt at påbegynde rekrutteringen tidligt og gerne flere måneder før sommerferieperioden går i gang. Detta steg kan förekomma mer handterbart, om man fasthåller kontakten till tidigare afløsere, som dermed kan kontaktes igen.

 

Trin 2: Utarbetande av en onboardingplan

Utarbeta en onboardingplan med klara arbetsprocedurer för när sommarferieavlöseren börjar. Samtidigt kan tilldelning av en erfaren kontaktperson säkerställa en effektiv oplæring och integration i virksomheden. Detta kan också säkerställas genom plats till fråga och regelbunden feedback från arbjedsgivaren. Under onboardingplanen är det viktigt att både arbetsgivare och avlösare är införstådda med, vilka rättigheter och riktlinjer som är tillämpliga. Fremvis derfor en tydelig feriepolitik for afløsere.

 

Trin 3: Använd automatiserad mjukvaruprogrammerare för att utarbeta en sommarferievagtplan                                       

Ett automatiserat mjukvaruprogram kan lätta pressen med att utarbeta en sommarferievagtplan. TimePlan kan generera automatiska vagtförslag baserat på medarbetarnas tillgänglighet, kompetens samt gällande överenskomster och företagspolicyer. Medarbejdere kan via appen tidsregistrere deres arbejdstid og på den måde skabe et visuelt overblik over vagtplanen.

Endeligt säkerställer appen medarbejderkommunikation, som är en nödvändighet under højsæsoner og perioder med højere bemandingsbehov.

 

Konklusion

Samtidigt kan man uppnå en effektiv sommarferieplanering genom identifiering av behovsägare och tidig start av rekrytering. En grundlig onboardingplan med klara arbetsprocedurer och kontaktpersoner säkerställer, att sommarferieavlösare integreras tillfredsställande och snabbt. Slutligen kan automatiserade mjukvaruprogram som TimePlan optimera vagtplanlægningen vid att ta höjd för medarbejdernes tilgængelighed, kompetencer og gældende regler, hvilket letter planlægningsbyrden og forbedrer kommunikationen på arbejdspladsen.

 

Vi rekommenderar:

Populära kategorier

Vill du veta mer? Boka en demo med oss nedan:

Senaste inlägg