Personaladministrasjon for detaljhandelstjenester

Tidsregistrering

Vaktplanlegging

HR-administrasjon

Optimaliser bemanningen i detaljhandelen for å sikre samsvar og balansere lønnskostnader og effektivitet.

Topp bemanning året rundt

Forbedre medarbeidernes prestasjoner året rundt med TimePlan, den sikreste løsningen for personaladministrasjon (WFM) i detaljhandelen. TimePlans systemer integreres sømløst med dine eksisterende systemer, noe som sikrer etterlevelse og fremragende drift.

Adaptiv bemanning

Optimaliser for alle årstider

Tidsstyring

Effektiv oppfølging av personalet

Sømløs integrering

Synkronisering på bedriftsnivå

Verktøy for overholdelse av lover og regler

Opprettholde høye standarder

TimePlan hjelper detaljister med å administrere hver eneste vakt døgnet rundt.

Optimaliser detaljhandelens ytelse ved å styre tiden effektivt og navigere i høysesonger.

Sesongtilpasning

Tilpass bemanningsnivået i travle butikkperioder og sesongmessige perioder vakter. Forbedre personalets produktivitet på timebasis.

Navigere i fravær

Håndtere uventet personalmangel på en effektiv måte, finne erstatninger raskt og analysere fraværsmønstre.

Enhetlig drift

Effektiviser og synkroniser prosesser på tvers av flere utsalgssteder for å levere konsistente kundeopplevelser.

Kontroll av samsvar

Hold deg informert med sanntidsvarsler om bemannings- og planleggingsrisikoer, og sørg for lovlig drift.

"Det vi er spesielt glade for med TimePlan, er at programmet er intuitivt og at medarbeiderne våre forstår det med en gang. TimePlan har også en enorm fleksibilitet. Du kan kjøre en enkel grunnplan og lage detaljerte lønnsbudsjetter og rapporter."
Mads Stenger
COO og HR-sjef - Power A/S

Slik fungerer WFM-programvaren vår

Våre WFM-systemer håndterer sømløst svingninger i bemanningen i travle butikkperioder og sesongvariasjoner vakter. Du kan justere bemanningsnivået i perioder med høy trafikk, som høytider eller kampanjer. Ved hjelp av prediktiv analyse hjelper systemene deg med å forutse fremtidige bemanningsbehov. Dette hjelper deg med å forberede deg strategisk og reagere på sesongmessige endringer, noe som sikrer effektiv bemanningsplanlegging.

Absolutt! Integrasjon er en sentral del av WFM-designet vårt. Systemene våre kan integreres med en rekke andre systemer, noe som gjør det enkelt å utveksle data. Denne synergien gir deg sanntidsoppdateringer og verdifull innsikt, slik at du kan ta bemanningsbeslutninger basert på salgsinformasjon og viktige indikatorer.

Å sikre overholdelse av lover og regler har høyeste prioritet i WFM-systemene våre. Arbeidslovgivningen utvikler seg, og programvaren vår oppdateres jevnlig for å gjenspeile disse endringene i samarbeid med kundene våre. I tillegg til å oppfylle lovkravene, tilbyr systemene fleksible alternativer for å imøtekomme unike klausuler i arbeidskontraktene. Dette sikrer at timeplanlegging, overtidsberegninger og pausetider er i tråd med både juridiske forpliktelser og individuelle kontraktsvilkår. Automatiske meldinger varsler ledere om eventuelle avvik, slik at de kan foreta justeringer i tide.

Null-gap-planlegging

Varehus

Lavprisbutikker

Home Forbedring

Supermarkeder

Lagerbygninger

Elektroniske butikker

Spesialbutikker

Nettbutikker

Luksusvarer

Trenger du hjelp?

Bestill en gratis demo hos oss

Er det noe som er uklart?

Ta gjerne kontakt med oss, så svarer vi mer enn gjerne på alle spørsmålene dine.