Tidsregistrering og vaktplanlegging

Optimaliser arbeidstiden og reduser lønnskostnadene med effektive vaktplanleggings- og tidregistreringsløsninger.

Administrer tidregistrering og vaktplaner

Å lede en bedrift er som å sjonglere med ulike ansvarsområder. TimePlans dedikerte programvare forenkler tidsregistrering, timeplanlegging og compliance. Med mobilappen vår kan du gi teamet ditt bedre forutsetninger for enkel planlegging og sømløs etterlevelse av lover og regler.

Sanntidsvisning av ansatte på arbeid

Få innsikt med vår sanntidsvisning av ansattes arbeid "the Wall", som forbedrer ledelse og operasjonell effektivitet på tvers av din organisasjon.

  • Overvåk ansattes tilstedeværelse og aktivitet i sanntid
  • Legg til rette for sømløst samarbeid
  • Ta informerte beslutninger med oppdatert data om arbeidsstyrkens fordeling
  • Raskt adressere operasjonelle behov og justere bemanningsnivåer.
TimePlan webapplikasjon vist på en iPhone 14
Veggen av TimePlan

Hva vi tilbyr

Planlegg vakter og administrer vaktlister med full sikkerhet for tidsregistrering, overholdelse av lover og regler og mye mer.

Presis vaktplanlegging

Ved bruk av vår tidsregistreringsprogramvare og moduler tilbyr vi effektive planløsninger som ikke bare sparer tid, men også støtter både medarbeidertilfredshet og din drift.

Trygg tidsregistrering

Våre tidsregistreringsverktøy gir deg muligheten til å administrere medarbeidertimer, overtid og fravær. Vi sikrer overholdelse av arbeidsregler og hjelper med nøyaktig lønns- og tidsregistrering.

Fleksibilitet på tvers av bransjer

Uansett om du er i detaljhandel, helsesektoren eller hotell- og restaurantbransjen, kan vår tidregistrerings- og vaktplanleggingsprogramvare tilpasse seg dine unike behov - i enhver bransje og avtaler.

Pålitelig compliance

Vi hjelper deg med å tilpasse dine ansattes tidsregistrering og vaktplanlegging til gjeldende arbeidsregler og avtaler, samtidig som vi optimaliserer effektiviteten og reduserer lønnskostnadene.

Verktøy for tidsregistrering og vaktplanlegging

Våre WFM-løsninger har en rekke ulike funksjoner for optimal tidsregistrering og planlegging.

Funksjoner og ferdigheter

Med våre funksjonsfunksjoner er det enkelt å planlegge og fordele oppgaver og ressurser i henhold til de enkelte stillingsbeskrivelsene i bedriften. Vi gir oversikt over nødvendige oppgaver, jobbfunksjoner og ferdigheter som plasseres på rett sted til rett tid.

Kalendere

Planlegg de ansattes arbeidstid direkte i en kalender, slik at de følger en kurve som er definert ut fra bemanningsbehovet per time. Dette sikrer optimal ressursallokering og oversikt over arbeidstiden.

Dynamiske vaktplaner

Effektiviser personalstyringen ved å gi sanntidsoppdateringer av de ansattes turnuser. Tilgjengelig på alle mobile enheter, er appene våre en enkel måte se de siste vaktplanene sine, slik at de ansatte alltid er informert om vakter. 

Tidsregistrering

Tidsregistreringsfunksjonene våre tilbyr en løsning for overvåking av arbeidstid, inkludert presise stemplingstider, permisjoner og pauser. Det sikrer nøyaktig tidsregistrering og forenkler effektiviseringen av lønnsutbetalingen, alt i ett intuitivt system som integreres med andre administrative plattformer.

Blant andre effektive WFM-verktøy. Book en demo for å lære mer.

Mariehjemmene implementerer TimePlan for å optimalisere omsorgsarbeidet

Da vi spurte Mariehjemmene hva de setter mest pris på ved implementeringen av TimePlans personaladministrasjon, svarte de: "At ting stemmer og at vi kan stole på tallene. Det er faktisk en viktig del av det. Men også den grønne vaktlisten, som er litt av et ideal. Vi ser at lederne blir veldig stolte når de kan vise frem en grønn vaktplan på møtene."

Mariehjemmene medarbejder og beboer

Hvorfor velge TimePlan for timeplanlegging og tidsregistrering?

Styrk din workforce management med våre avanserte verktøy for tidsregistrering og vaktplanlegging. Med over 25 års erfaring forenkler vi dine komplekse planleggingsprosesser.

Oppdaterte terminlister og lagoppstillinger

Med våre omfattende systemer kan du allokere ressurser og planlegge vakter, minimere planleggingskonflikter og legge til rette for sømløs teamkoordinering.

Sikre samsvar

Programvaren vår sikrer overholdelse av EU-lover som krever tidsregistrering, slik at virksomheten din opererer innenfor lovens rammer. Nøyaktig tidsregistrering beskytter virksomheten mot potensielle juridiske komplikasjoner.

Klokke inn og ut

Spor inn- og ut-timer nøyaktig med programvaren vår, som er tilgjengelig via mobilapper eller påloggingsterminaler. Dette bidrar til åpenhet, rettferdig kompensasjon og effektiv administrasjon av arbeidsstyrken.

Svar på spørsmålene dine:

TimePlan er konfigurert til å følge de reglene, tariffavtalene og arbeidsmarkedsbestemmelsene som gjelder for din bedrift. Dette omfattende og skreddersydde oppsettet håndterer effektivt minstelønn, vakt differensierte tillegg og overtidsregler for hver enkelt avtale.

Å ha et TimePlan-system for personaladministrasjon:

  • Sikrer at virksomheten din opererer innenfor alle juridiske rammer.

  • Hjelper deg med å utbetale korrekt lønn til de ansatte.

  • Eliminerer feil og bøter i forbindelse med tidsregistrering og lønnskjøring.

  • Sikrer at alle relevante regler og forskrifter overholdes.

  • Bidrar til en smidig arbeidsflyt.

  • Skaper tillit mellom bedriften og de ansatte.

TimePlan kan automatisere en rekke administrative oppgaver, blant annet håndtering og oppfølging av endringer i arbeidstid og vakt planer. Ved å sikre at de ansattes tariffavtaler overholdes, forebygger TimePlan konflikter og unngår unødvendige lønnskostnader. Denne funksjonen hjelper deg med å tilpasse arbeidsplaner og vaktplaner i henhold til gjeldende varslingsregler, slik at både de ansatte og virksomheten er fornøyde og beskyttet.

Ja, tidsregistrering er et lovpålagt krav i EU. I 2019 avgjorde EU-domstolen at alle EU-land må pålegge arbeidsgivere å etablere et objektivt, pålitelig og tilgjengelig system som gjør det mulig å måle hvor lang tid hver enkelt arbeidstaker har jobbet hver dag. TimePlan hjelper bedrifter med å oppfylle dette kravet på en enkel måte.