API-er og systemintegrasjoner

Integrer enkelt med eksisterende verktøy som lønnssystemer, HR-systemer og mye mer. 

Sømløse integrasjoner og apptilkobling

WFM-løsningen vår kan enkelt integreres med ledende programvare, noe som gjør arbeidsflyten mer effektiv. Appen vår er kompatibel på tvers av ulike plattformer, noe som sikrer et sammenhengende økosystem.

Integrasjoner

WFM-plattformen vår kan kobles sømløst til lønns-, HR- og ERP-systemer gjennom robuste partnerintegrasjoner, noe som optimaliserer hele personaladministrasjonsprosessen.

Proløn

I mer enn 30 år har ProLøn hjulpet danske bedrifter og organisasjoner med å effektivisere deres lønnsadministrasjon. ProLøn utvikler unike standardløsninger og bransjeløsninger som kan brukes av alle danske virksomheter uavhengig av størrelse og bransje.

VISMA Dataløn

DataLøn er et dansk lønnssystem utviklet for små og mellomstore bedrifter. Lønnssystemet er fleksibelt, trygt og enkelt å bruke. Rapporter stamdataene dine, og Dataløn tar seg av lønnsberegninger, utbetaling av lønn, rapporter mv.

eSignatur

esignatur er en danskutviklet digital signaturløsning som gjør det enkelt, raskt og trygt for bedrifter og organisasjoner å få sine kunder, partnere og ansatte til å signere kontrakter og andre viktige dokumenter digitalt uavhengig av hvor de befinner seg.

Penneo

Penneo er en danskutviklet programvareløsning for å få digital signatur på dokumenter. Penneo sparer tid og porto og øker saksbehandlingen. Prosessen er 100 prosent sikker og i samsvar med gjeldende lovgivning i Danmark.

GetAccept

GetAccept er et forslagsverktøy som lar deg designe, spore og markedsføre forslag for å få dem digitalt signert. GetAccept gir deg kontroll, får forslagene dine til å skille seg ut og lar deg forutse kundene dine og svare på deres behov.

Evovia

Evovia leverer en brukervennlig digital løsning for dialogbasert medarbeiderutvikling, noe som gjør innsatsen strategisk forankret og systematisk – MUS, en-til-en samtaler, onboarding, GRUS, APV, sykefraværsdialoger mv.

2 personer

2people's HR-system er det viktigste verktøyet for HR-avdelinger i deres daglige arbeid med HR og rekruttering. Systemet skreddersys til dine behov ved å kombinere de ulike modulene slik at de passer til din bedrift.

Aditro

Aditro tilbyr innovative og fleksible løsninger for HR – administrasjon og lønn. Aditro fokuserer på automatiserte og digitaliserte forretningsprosesser og har vært en av topplederne innen sitt felt i Norden de siste 50 årene.

Azeter

Azets er en av de ledende nordiske leverandørene av teknologi og tjenester innen regnskap, lønn og HR-systemer. Azets kombinerer bransjespesifikk kunnskap og lokalkunnskap med innovativ teknologi og skreddersydde løsninger i alle bransjer.

Hogia

Hogia tilbyr programvareløsninger innen gods- og persontransport, inkludert fergetjenester, kollektivtransport og togterminaler. Selskapet fokuserer på integrerte løsninger mellom ulike transportleverandører og opererer på seks kontinenter.

Silta

Silta tilbyr løsninger for lønn, HR – administrasjon, outsourcing og systemer for effektivisering av forretningsprosesser. Selskapet ble grunnlagt i Finland og hjelper kunder med å ta hensyn til tariffavtaler og fokuserer på høy effektivitet.

Workday

Workday er en skybasert ERP-programvare for HR – administrasjon, økonomistyring og lønn. Produktet ble lansert i 2005 og er tilgjengelig som on-demand programvare, og gir et oppdatert innblikk i en bedrifts ansattes data og nøkkeltall.

Sympa

Med Sympa HR-programvare kan du administrere all HR – data i én løsning med enkle analyse- og rapporteringsverktøy. Sympas lidenskap er å hjelpe bedrifter med å forbedre og forbedre deres ansattes tilfredshet og utvikling – nå i mer enn 50 land.

Mepco A+

Mepco er et allsidig lønns- og HR-system som lar deg bruke enten begge eller bare ett område av programmet. Den er utviklet for å veilede deg jevnt gjennom hele ansettelsen for organisasjoner av alle størrelser i både offentlig og privat sektor.

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX er et danskutviklet økonomisystem, som ble kjøpt opp av Microsoft og omdøpt til Microsoft Dynamics AX. Programmet inkluderer ERP og bransjespesifikke funksjoner som bidrar til raskere å skape større forretningsverdi i et selskap.

SEVJE

SAP er et ERP-system som styrer bedriftens funksjonelle oppgaver og arbeidsprosesser på en rekke nivåer. SAP hjelper organisasjoner med å skape nye muligheter for innovasjon og vekst og er den fjerde største programvareleverandøren i verden.

CPSMS

CPSMS.DK er en danskutviklet SMS-gateway, som er spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter. Veldig enkel prisstruktur: Ingen opprettelse eller månedlige avgifter. du betaler kun for SMS'en du fyller på.

InMobile

inMobile er en dansk SMS-leverandør med global rekkevidde. Vår SMS-gateway er rask, stabil og sikker, med rimelige priser i mer enn 200 land. inMobile er GDPR kompatible og har en uavhengig revisor ISAE 3000 attestasjonsrapport.

LINK Mobilitet

LINK Mobility er Europas ledende mobilkommunikasjonsleverandør som spesialiserer seg på SMS, digitale tjenester og intelligent databruk. På tvers av bransjer tilbyr de en rekke innovative og skalerbare mobiltjenester med fokus på verdifull digital konvergens mellom bedrifter og kunder, plattformer og brukere.

SureSMS

SureSMS skaper fleksible, innovative og holdbare SMS-løsninger for profesjonelle brukere i Danmark. De tilbyr et godt dokumentert API for en stabil SMS-gateway rettet mot utviklere. Med godt håndverk og fokus på teknologisk nye løsninger skaper de de beste løsningene i tett samarbeid med sine kunder.

Quriiri

Quriiri kommunikasjonstjenester tilbyr en moderne digital plattform for mobilkommunikasjon enten for intern kommunikasjon eller for å koble til kundene. Tjenesten gjør det mulig å sende tekstmeldinger raskt og enkelt gjennom et nettgrensesnitt i stedet for tradisjonelle operatører.

Aspect4

ASPECT4 er et ERP-system som fokuserer på effektive forretningsprosesser. ASPECT4 inneholder funksjoner og fasiliteter som gjør det mulig for bedrifter å frigjøre ressurser til kommersiell og forretningsaktivitet og øke effektiviteten på tvers av organisasjonen.

Relesys

Det appbaserte Relesys leverer skreddersydde kommunikasjonsløsninger til bedrifter som ønsker å koble til og samhandle med alle nivåer i organisasjonen. Relesys har en mobil-først-tankegang og brukes hovedsakelig i detaljhandelen og servicebransjen.

Restolution

Restolution er et nettbasert kassasystem som lar kunden følge salgsutviklingen i sanntid og samle inn salgsinformasjon for statistiske formål. Systemet er tilgjengelig for alle enheter med nettleser.