Analytics

Analys och optimering av personalplanering

Makt att fatta beslut

En av de saker som gör TimePlan unikt och ledande inom arbetsstyrning är den grund som TimePlan bygger på för att leverera analys och kontroll över hela plattformen.

TimePlan gör det enkelt för dig att fatta korrekta och tillförlitliga beslut baserat på den inbyggda rapporteringen och intelligensen, från beslut om individuell planering av anställda till beslut på högsta ledningsnivå om din personalstyrka.

Med några få klick kan en chef på högsta nivå analysera personalens prestationer på avdelningar och i hela företaget.

Spela upp video

Magasin Du Nord kontrollerar lönekostnader med TimePlan

"Vi valde TimePlan eftersom programmet ger våra avdelningschefer ett enkelt och tydligt sätt att se sina lönekostnader. De är ansvariga för dessa kostnader i förhållande till sin budget."

Hanne Bjorholm
Magasin Du Nord
Kund sedan 2006

 

Planeraren har kontrollen

Att hantera och ta hand om dina anställda är en central del av TimePlan.

Om ett arbetsschema inte överensstämmer med ett kollektivavtal eller en arbetsregel kommer TimePlan att varna dig omedelbart och ge dig riktlinjer. Du kan också jämföra kostnaden för schemalagda timmar med lönebudgeten och fatta rätt beslut.

TimePlan registrerar alla uppgifter om de anställda och gör det enkelt för dig att skapa analyser och statistik, t.ex. personalsammansättning, personalomsättning, frånvaroanalyser, sjukdomsnivåer osv.

uppgifter för löneavdelningen helt automatiskt

POWER: TimePlan är enkel och detaljerad

"Vad vi är särskilt nöjda med TimePlan är att programmet är intuitivt och att våra anställda förstår det direkt. TimePlan har också en enorm flexibilitet. Man kan köra en enda grundplan eller skapa detaljerade lönebudgetar och rapporter", säger Mads Stenger, operativ chef för konsumentelektronikåterförsäljaren POWER.

För POWER är TimePlan en del av expansionsstrategin i Danmark. Mads Stenger använder digital signatur för att underteckna 70 nya anställningsavtal i Viby, och han visar TimePlan-webbapplikationen vid introduktionsmöten för de anställda i de nya POWER-butikerna.

"Vi valde TimePlan eftersom programmet gav oss mer exakta siffror än den programvara vi tidigare använde. TimePlan har många fler funktioner och hjälper oss att driva ett mycket bättre företag."

Marlene Melstrup

COO

Sunset Boulevard

Kund sedan 2005