Personaladministration

Globalt och lokalt personalförvaltning

Kollektivavtal

TimePlan är en komplett lösning för personaladministration som erbjuder ett stort antal funktioner som hjälper dig och ditt företag att digitalisera och strukturera olika typer av administrativa HR-uppgifter. Det handlar bland annat om personalförvaltning, personalutveckling, ersättning, nyckeltal, personalsammansättning, sjukdom, frånvaro, statistik osv.

När en anställd anställs för första gången lagrar TimePlan anställningsavtalet tillsammans med andra viktiga uppgifter om den anställde. Anteckningar från personalutvecklingssamtal och andra viktiga dokument kan också lagras i huvuddata för anställda.

TimePlan ser till att alla lokala regler och kollektivavtal följs i varje land och att all data lagras i enlighet med gällande lagstiftning, företagets strategi och interna policyer. TimePlan finns för närvarande på 16 språk och du kan växla mellan språken med några få klick.

Förvaltning av global och multinationell personal

TimePlan är särskilt användbart för företag som arbetar i många olika länder och som vill se alla aktiviteter i ett enda system. Om en anställd byter land eller avdelning överför TimePlan automatiskt all historik.

TimePlan följer alla lokala anställningsregler och kollektivavtal och används för närvarande i 25 länder. När en ny arbetsregel träder i kraft uppdateras inställningarna i TimePlan.

Nya länder läggs regelbundet till i TimePlan i takt med att nya kunder väljer TimePlan och befintliga kunder expanderar till nya områden.

Digital signatur - enkelt och säkert med TimePlan

Med digital signatur kan du signera dokument direkt i TimePlan. Funktionen sparar våra kunder tid och kostnader och ökar säkerheten kring lagring av personligt material. Inga fler kontrakt via e-post.

Tidigare var en personaladministratör tvungen att skriva ut ett anställningsavtal, skicka det till den anställde, skanna, ladda upp och lagra det i den elektroniska mappen i TimePlan.

"Men nu kan våra nordiska kunder skicka kontraktet för digital signering och låta sina anställda skriva under", säger Nikolaj Johannesson, programmerare på TimePlan Software.

"Som administratör kan du välja hur många och vilka anställda och avdelningschefer som ska skriva under. Alla undertecknade dokument lagras automatiskt i den anställdes elektroniska mapp."

Inga fler utskrifter och skanningar

Med digital signatur får den anställde ett e-postmeddelande med en länk där han eller hon kan logga in, läsa dokumenten och skriva under via NEM ID. Avsändaren kan skriva ett meddelande om tidsfristen för undertecknandet.

"När den anställde har skrivit under ser administratören en grön kryssruta i TimePlan. Dokumentet kan låsas så att det inte kan redigeras och anställda kan skriva kommentarer. I översiktsfönstret kan du se vem som inte har skrivit under ännu och skicka ut påminnelser", säger Nikolaj Johannesson.

Han betonar att digital signatur också gynnar miljön och sparar porto etc.

Säker lagring av känsliga och personliga uppgifter

Med digital signatur undviker du att kontrakt och annat känsligt material ligger i en e-postinkorg eller på en anställds dator. Alla dokument lagras säkert i TimePlan och kan nås snabbt och enkelt. 

För Nikolaj Johannesen och resten av de anställda på TimePlan Software har säker lagring av personuppgifter högsta prioritet. Digital Signature har utvecklats enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och i samarbete med esignatur.