Frånvaro

Frånvaro förenklad med TimePlan

Frånvaro är en central funktion i TimePlan. Med hjälp av TimePlan Web App kan anställda enkelt hålla reda på sin frånvaro och sina semestrar, precis som de kan ansöka om ledighet, anmäla sjukdom med mera.

Vid schemaläggning och tidrapportering av anställda vakter tar TimePlan automatiskt hänsyn till planerade semestrar och annan frånvaro som anställda kan ha. TimePlan beräknar arbetstimmar och löner som skickas direkt till ditt lönesystem.

På ledningsnivå kan du med TimePlan analysera och rapportera om dina frånvaronivåer, t.ex. på högsta nivå för hela företaget eller för enskilda avdelningar. TimePlan ger dig en snabb överblick över frånvaro för varje anställd när det gäller ersättning.

Översikt med TimePlan Web App och Native App

TimePlan Web App ger dina anställda en enkel överblick över sin frånvaro och semester på sin smartphone eller surfplatta. De kan också ansöka om ledighet, anmäla sjukdom med mera.

Med TimePlan Web App har dina anställda alltid sitt arbetsschema till hands och kan se sina kommande vakter och vilka de ska arbeta med.

Dina anställda kan också skicka meddelanden till varandra om den funktionen behövs, och TimePlan kan ställas in så att anställda kan byta vakter eller erbjuda sig att ta lediga platser vakter.

Fallstudie av en kund

Bättre Frånvaro på sjukhuset

"Med TimePlan kan vi alltid gå tillbaka och se vilka sjuksköterskor som har fått vilka ersättningar och när - även när det gäller registrering av frånvaro, semester, sjukdom och ersättning. Vi sparar tid varje dag och har hela historiken, med alla uppgifter lagrade på ett och samma ställe", säger Lillian Moberg Pedersen, redovisningsassistent på Aleris Hamlet Private Hospitals i Danmark.

"Sedan TimePlan infördes 2011 har vi sparat tid på löneavdelningen eftersom vi inte längre behöver göra manuella beräkningar utifrån tidrapporter. Vi behöver inte längre beräkna frånvaro, semester, sjukdom, ersättning osv. manuellt. Att anställningsavtalen lagras elektroniskt i TimePlan är också en stor hjälp med den anställdes frånvarohistorik, anställningshistorik osv. på ett och samma ställe. Risken för manuella fel har också minskat betydligt", säger Lillian Moberg Pedersen.

Aleris Hamlet | Kund sedan 2011

TimePlan effektiviserar arbetsdagarna på alla avdelningar

"TimePlan ger oss en mycket mer strukturerad arbetsdag. Vi har bättre koll på hur vi ska registrera och hantera övertid för våra anställda. Vi vet att deras löner överensstämmer med kollektivavtalen och att alla tillägg beräknas automatiskt", säger Stine Pehrson, butikschef på smyckeskedjan. Henrik Ørsnes.

"Vi har nu en mycket bättre effektivisering av vår arbetsdag i butikerna, eftersom det är systemet som bestämmer. Vi gillar också TimePlans modul för lönebudget, som hanterar våra löneprognoser och är en del av våra månadsbudgetar. Allt körs automatiskt, och allt vi behöver göra är att klicka på några knappar och sedan överförs alla uppgifter till vårt lönesystem", säger Stine Pehrson.

Planering av automatisk växling

Låt Autoplan skapa schemat så att du kan ägna mer tid åt dina kunder och anställda. Utifrån de uppgifter som du anger i TimePlan skapar Autoplan den bästa möjliga arbetslistan.

Struktur och översikt

TimePlan ger dina anställda, avdelningschefer, HR-avdelningar, löneavdelningar och controllers struktur och överblick. Anställda kan när som helst se sina arbetstider och byta vakter med sina kollegor.

Säkerhet i fråga om personuppgifter

Uppgifternas säkerhet och tillförlitlighet har högsta prioritet i TimePlan. Det är en viktig anledning till att många multinationella företag förlitar sig på TimePlan för att hantera uppgifter från hundratusentals anställda.

 

20+ års erfarenhet

TimePlan är resultatet av mer än 20 års erfarenhet av att hantera arbetstider och anställningslagar i 25 länder. TimePlan har från början utvecklats i nära samarbete med våra kunder.

 

Vill du veta mer om TimePlan?

Skriv dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi
för att boka ett kostnadsfritt och icke-bindande möte med en av våra konsulter. 

privacy policy