Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter av anställda, platser, och vakter

Arbetsuppgifter av anställda, platser, och vakter

Medarbetarna kan hantera många olika uppgifter. Att känna till deras färdigheter, kompetenser och preferenser är viktigt för att utveckla och motivera medarbetarna och för att utnyttja resurserna i din personalplanering.

Med TimePlan kan du registrera uppgifter om de anställdas arbetsuppgifter, inklusive deras certifieringar, och schemalägga arbetsuppgifter i enlighet med detta. Detta är särskilt användbart t.ex. inom bygg- och anläggningsbranschen, där en uppgift kan kräva en viss kvalifikation eller kompetens för att slutföra.

Om vissa anställda föredrar att arbeta enligt ett visst arbetsmönster kan du uppdatera deras preferenser i TimePlan.

Optimering av uppgifter

TimePlan ser till att nödvändiga arbetsfunktioner och kompetenser placeras på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Om du betjänar många kunder i kassan på eftermiddagen kan fler anställda tilldelas denna funktion. Om du har färre kunder på förmiddagen kan en anställd tilldelas lagret eller fylla på lagret.

TimePlan visualiserar arbetsfunktionerna med färgkoder och namn i grundplanen och planeringsverktyget.

JEM- och FIX-fix ger TimePlan till Norge

"Vi har använt TimePlan de senaste 15 åren i Danmark eftersom programmet uppfyller våra behov av flexibel personalhantering. Vi har varit med och utvecklat nya TimePlan-funktioner, och det faktum att TimePlan kan ställas in för att uppfylla våra specifika behov är viktigt för oss", säger Jesper Paarup Blicher, HR & Operations Controller, på jem & fix Danmark.

"På jem & fix tänker vi mycket på vår resursanvändning. Inte bara när det gäller hur många anställda som ska arbeta var och när, utan också när det gäller kompetens. Vilka anställda är kapabla till vad? Nu har vi samma möjlighet i Norge tack vare TimePlan", säger Jesper Paarup Blicher.

jem-og-fix
vakter till salu på webappen

Arbetsuppgifter är ett viktigt verktyg för hotellbranschen

"TimePlan-modulen Functions är också mycket viktig för våra kunder inom hotellbranschen", förklarar Magnus Borjesson från den svenska TimePlan-distributören PA Kompentens.

"Funktioner gör det möjligt att dela upp lönekostnaderna på olika avdelningar. Om en anställd tillbringar tre timmar med att hjälpa till med frukosten och sedan arbetar fem timmar på en annan restaurang på hotellet, kan TimePlan dela upp timmarna på två avdelningar inom samma skift. På så sätt kan våra hotellkunder se lönekostnaderna för frukost, säger Magnus Borjesson.

"Jag är mycket visuell och med TimePlan kan jag placera allt i lådor och färgkoder. Alla anställda visas på en enda stor skärmdump och alla får de arbetstimmar de behöver under en sexveckorsperiod."

Robert Bruun Mariager

Samordnare för verksamheten

ARC återvinningsstationer

Kund sedan 2003