Data är guld för nordiska hotell

"När du växer blir det viktigt med korrekt data", säger Jørgen Holst, ansvarig för TimePlan på Nordic Choice Hotels.

Han arbetar för närvarande med två IT-projekt på kedjans 200 hotell i de nordiska länderna, där TimePlan spelar en avgörande roll för datainsamling, systemintegration och resultatstyrning.

"En av mina favoritfunktioner i TimePlan är datainsamlingen och allt vi kan göra med data", säger Jørgen Holst, People & Culture Manager på Nordic Choice Hotels.

Den nordiska hotellkedjan har använt TimePlan för personalstyrning sedan 2013 och har nyligen implementerat prognossystemet PMI som genom färska data från TimePlan ger avdelningscheferna en exakt överblick över hur deras avdelning arbetar.

 

Cockpitljusen lyser rött

"Prognossystemet är viktigt för våra hotell eftersom vi har stora banketter och en F&B-chef kan lätt spendera 1 000 timmar per dag."

Om en avdelning använder fler arbetstimmar än planerat tänds cockpiten i PMI-systemet rött. Om avdelningen följer planen är lampan grön.

Vi behöver inte vänta på kvartalsrapporterna för att få reda på om vi ligger under eller över budgeten. Vi kan se det direkt tack vare de registrerade arbetstimmarna från TimePlan", säger Jørgen Holst.

Nordic Choice Hotels växer och har lagt ner tid på att skapa databaser med kunder och leverantörer. Nu är det dags att fokusera på kedjans över 14 000 anställda i Norge, Sverige, Danmark och Finland.

"När vi anställer en ny medarbetare "föds" de in i vår databas. Därefter överför vi dem till TimePlan, där vi kan tilldela dem vakter och skicka deras registrerade arbetstimmar till lönelistan. Därför är integrationen mellan TimePlan och våra andra IT-system avgörande", säger Jørgen Holst.

Rättvis och lika lön

Jørgen Holst tillägger att innan Nordic Choice Hotels införde TimePlan visste de inte nödvändigtvis hur många anställda ett hotell eller hela kedjan hade.

"TimePlan effektiviserar vår organisation över hotell och länder. Genom att införa TimePlan har vi säkerställt att våra arbetsflöden är desamma och att våra anställda får rättvis och lika lön - oavsett var och när de arbetar." Jørgen Holst People & Culture Manager Nordic Choice Hotels.

 

Fullständig kontroll med TimePlan

Förutom att TimePlan kan bidra med användbara data och analyser har det flera andra fördelar. Dessa fördelar hjälper dig att alltid ha full kontroll och överblick över dina avdelningar.

TimePlan kan till exempel hjälpa dig att:

  • Gör skiftscheman
  • Prognoser för att optimera bemanningsbehovet
  • Logga in och ut för att registrera arbetstiden
  • Kontrollera schema och meddelanden på smarttelefonen
  • Håll koll på anställdas dokument, kontrakt och personalutveckling.
  • Se till att avtal och arbetsmarknadsregler följs.
  • Automatisk överföring av data till t.ex. lönesystem.

Kontakta en konsult för att höra mer om hur TimePlan kan hjälpa dig.

Populära kategorier

Vill du veta mer om TimePlan Workforce Management?

Senaste inlägg