Information & Support

TimePlan är en ledande lösning för personaladministration. Programvaran är modulärt uppbyggd och garanterar att ditt företags behov tillgodoses exakt - varken mer eller mindre. TimePlan garanterar också en effektiv och ekonomisk lösning från schemaläggning till tidsregistrering med en sömlös koppling till ditt nominerade lönesystem.

TimePlan är mer än bara arbetsstyrning och kostnadsbesparingar

Med TimePlan kombinerar vi gedigen erfarenhet och beprövad programvara för att ge en stark omvandling mot bästa möjliga online-styrning av arbetskraften.

TimePlan är resultatet av mer än 25 års erfarenhet av att hantera arbetstider och anställningslagar i mer än 25 länder. TimePlan har från början utvecklats i nära samarbete med våra kunder och har alltid tagit hänsyn till deras behov och de lokala lagar som de verkar inom.

Фон

Vill du veta mer om TimePlan?

Skriv dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi
för att boka ett kostnadsfritt och icke-bindande möte med en av våra konsulter. 

Detta kontaktformulär är endast avsett för affärsförfrågningar och potentiella kunder. Om du är en nuvarande användare som behöver support, vänligen besök vår FAQ-sida.
privacy policy