Omvårdnad & Hälsa

Programvara för planering av skift och personal för vårdgivare

24/7 schemaläggning för hälso- och sjukvården och offentliga institutioner

En mängd olika vårdgivare, t.ex. privata sjukhus, daghem och vårdcentraler, använder TimePlan för personalplanering, Tidsrapportering, Personaladministrationoch analyser.

Gemensamt för dem är att personalen arbetar dag och natt för att ta hand om patienter och andra användare, vilket kräver ett system för personalstyrning för att se till att alla arbetstimmar planeras och registreras korrekt.

Automatisk beräkning av utsläppsrätter

TimePlan registrerar automatiskt övertid och ersättningar och gör det möjligt för anställda att fokusera på sina arbetsuppgifter.

Ledighet i stället för ledighet, kollektivavtal, lokala anställningsregler och Frånvaro - allt är automatiskt i TimePlan.

Resultatet är en smidigare upplevelse för alla anställda, otaliga timmar sparade på manuell tidsberäkning och betydande lönekostnader sparade i årsbudgeten.

Vår kund säger

Aleris Hamlet sparar tid i sjukhusförvaltningen

"Med TimePlan kan vi alltid gå tillbaka och se vilka sjuksköterskor som har fått vilka ersättningar och när - även när det gäller registrering av frånvaro, semester, sjukdom och ersättning. Vi sparar tid varje dag och har hela historiken, med alla uppgifter lagrade på ett och samma ställe."

Det säger Lillian Moberg Pedersen, bokföringsassistent på Aleris Hamlet privata sjukhus i Danmark.

Hon har arbetat med TimePlan sedan 2011 då programmet valdes ut för schemaläggning, Tidsrapportering och Personaladministration på Aleris Hamlets sju privata sjukhus och Aleris Care i Danmark. Aleris Hamlet är Danmarks största privata sjukhus och sysselsätter 11 000 sjuksköterskor, läkare och biträdande personal i Skandinavien.

Natttillägg för sjuksköterskor

"Tidigare hade vi mycket manuell administration för att hantera sjuksköterskornas tidrapporter. Vilka timmar arbetade de? Vilkanatttillägg har de rätt till? Vi gjorde beräkningar på papper - även för våra andra anställda. Vi har ett stort antal timanställda", säger Lillian Moberg Pedersen.

Nu håller TimePlan reda på Tidsrapportering för alla Aleris Hamlets anställda som loggar in och ut med sitt anställningsnummer via en terminalskärm.

"Detär mycket viktigt med korrekt tidsregistrering eftersom den utgör grunden för lönekörningen. TimePlan beräknar automatiskt alla ersättningar och uppgifter som behövs. Systemet håller också reda på våra kollektivavtal och arbetsregler och tar hänsyn till vilka funktioner och vilken löneskala varje anställd har" , säger Lillian Moberg Pedersen.

Spara tid på löneavdelningen

Sedan TimePlan infördes har personalen på Aleris Hamlet sparat tid när det gäller administration och andra områden på sjukhusen. Fler anställda har anställts och TimePlan har hjälpt till med viktiga HR-frågor.

"Tack vare TimePlan har vi sparat mycket tid på löneavdelningen eftersom vi inte längre behöver göra manuella beräkningar utifrån tidrapporter. Vi behöver inte längre beräkna frånvaro, semester, sjukdom, ersättning osv. manuellt. Att ha anställningsavtal som lagras elektroniskt i TimePlan är också en stor hjälp med den anställdes frånvarohistorik, anställningshistorik etc. på ett och samma ställe. Risken för manuella fel har också minskat avsevärt", säger Lillian Moberg Pedersen.

Automatisering

Autoplan-modulen automatiserar den detaljerade planeringsprocessen och ger dig mer tid för dina kunder och anställda.

Varningar

TimePlan varnar dig om kollektivavtal och lokala regler inte följs vid planering och schemaläggning.

Översikt

TimePlan ger dig en uppdaterad översikt över personalstyrkan. Du undviker under- och överbemanning och sparar arbetstimmar och lönekostnader.

Optimering

TimePlan har ett tydligt och intuitivt användargränssnitt som optimerar planeringsprocessen. Alla uppgifter lagras på ett och samma ställe.