Oppgaver

Oppgaver av ansatte, lokasjoner og vakter

Oppgaver av ansatte, lokasjoner og vakter

Ansatte kan håndtere mange ulike oppgaver. Å kjenne deres ferdigheter, kompetanser og preferanser er avgjørende for ansattes utvikling, motivasjon og utnyttelse av ressurser for planleggingen av arbeidsstyrken.

Med TimePlan kan du registrere data om oppgaveevnen til ansatte, inkludert deres sertifiseringer, og planlegge arbeidsoppgaver deretter. Dette er spesielt nyttig for eksempel innenfor bygg- og anleggsbransjen, hvor en oppgave kan kreve en spesiell kvalifikasjon eller kompetanse for å fullføre.

Hvis noen ansatte foretrekker å jobbe basert på et bestemt arbeidsmønster, kan du oppdatere deres preferanser i TimePlan.

Oppgaveoptimalisering

TimePlan sørger for at nødvendige arbeidsfunksjoner og kompetanser plasseres på rett sted til rett tid.

Dersom du betjener mange kunder i kassen på ettermiddagen, kan flere ansatte tildeles denne funksjonen. Har du færre kunder om morgenen, kan en ansatt bli tildelt lageret eller etterfylling av lager.

TimePlan visualiserer arbeidsfunksjonene med fargekoder og navn i grunnplan- og planverktøyet.

JEM & FIX fix bringer TimePlan til Norge

«Vi har brukt TimePlan de siste 15 årene i Danmark, fordi programmet dekker våre behov for fleksibel personalledelse. Vi har hatt medbestemmelse i utviklingen av nye TimePlan-funksjoner, og det faktum at TimePlan kan settes opp for å møte våre spesifikke behov er avgjørende for oss, sier Jesper Paarup Blicher, HR & Operations Controller, hos jem & fix Danmark.

«Hos jem & fix tenker vi mye på ressursbruken vår. Ikke bare når det gjelder hvor mange ansatte som skal jobbe hvor og når, men også når det gjelder kompetanse. Hvilke ansatte er i stand til hva? Nå har vi samme mulighet i Norge takket være TimePlan, sier Jesper Paarup Blicher.

jem-og-fiks
vakter til salgs på webappen

Oppgaver er et viktig verktøy for hotellbransjen

"TimePlan-modulen Functions er også veldig viktig for våre kunder i hotellbransjen," forklarer Magnus Borjesson fra den svenske TimePlan-distributøren, PA Kompentens.

«Funksjoner gjør det mulig å dele opp lønnskostnadene i ulike avdelinger. Hvis en ansatt bruker tre timer på å hjelpe til med frokosten og deretter gjør en femtimers vakt på en annen restaurant på hotellet kan TimePlan dele timene i to avdelinger innenfor samme vakt . På denne måten kan våre hotellkunder se lønnskostnadene for frokost, sier Magnus Bjørjesson.

«Jeg er veldig visuell, og med TimePlan kan jeg legge alt i bokser og fargekoder. Alle ansatte vises i ett, stort skjermbilde, og de får alle arbeidstimene de trenger over en seksukers periode.»

Robert Bruun Mariager

Driftskoordinator

ARC gjenvinningsstasjoner

Kunde siden 2003