Modulært oppsett

Fleksibel arbeidsstyrkeadministrasjonsplattform skreddersydd for dine spesifikke behov.

Grunnmodul

 • Grunnplan

  Grunnplanen er enkel å vedlikeholde og kan tjene som mal for generelt vakt mønstre.

 • Kalender

  Planlegging av den ansattes arbeidstid på en slik måte at den følger en kurve definert av bedriftens bemanningsbehov per time.

 • Tariffavtaler

  Sett opp og vedlikehold tariffavtaler og lokale regler som brukes av din bedrift.

 • Ansattes stamdata

  Ansettelsesinformasjon og innstillinger om de enkelte ansatte.

 • Planlegging og planlegging

  Det daglige verktøyet for detaljplanlegging av ansatte med tanke på arbeidstid og fravær.

 • Fravær, ferie og refusjon

  Registrering og oversikt over fraværstimer og fraværsdager for hver ansatt, pluss funksjonalitet for å håndtere refusjon, spesielle dager mv.

 • Varslingsregler

  Varslingsregler hjelper deg å unngå konflikter med dine ansatte og sparer deg for unødvendige lønnskostnader.

 • Avdelinger

  Avdelinger som gjenspeiler organisasjonsstrukturen til din bedrift.

Tilleggsmoduler – Planlegging av ansatte

 • Autoplan

  Autoplan-modulen genererer arbeidsplanene for deg, og sparer tid og lønnskostnader basert på de spesifikke kriteriene som er lagt inn i TimePlan om ansettelsesforhold, preferanser, funksjoner og bemanningskrav. Autoplan validerer informasjonen og foreslår den mest kostnadseffektive arbeidsplanen for en gitt periode.

 • Tidsavbrudd i stedet

  Planlegging av den ansattes arbeidstid på en slik måte at den følger en kurve definert av bedriftens bemanningsbehov per time.

 • Ferieledelse

  Holiday Management er et verdifullt verktøy for lønnsavdelingen som gjør det enkelt å overvåke oversikten over ansattes ferier. Du vil alltid ha nøyaktig informasjon ved eksport til lønnssystemet.

 • vakter

  vakter er et planleggingsverktøy som viser deg hvilke ansatte som er tilgjengelige i en gitt tidsperiode. Du kan lage forskjellige typer vakter med ulike fargekoder, og dermed få en klar oversikt.

 • Funksjoner

  Med funksjonsmodulen er det enkelt å planlegge og fordele oppgaver og ressurser i henhold til hver stillingstittel i bedriften. TimePlan sørger for at nødvendige oppgaver, arbeidsfunksjoner og kompetanser plasseres på rett sted til rett tid. En funksjon kan være fysiske plasseringer, kompetanser og jobbfunksjoner.

 • Lønnsbudsjett

  Lønnsbudsjettmodulen er et nyttig styringsverktøy for planleggere og kontrollører ved hovedkontorene og distriktskontorene. En oversikt over fraværskostnader, lønnskostnader og nøkkelindikatorer kan sees for bedre å kontrollere budsjetter og unngå planleggingsfeil. Du får også større oversikt over hvor mye penger som spares gjennom optimalisering.

 • Manning Simulering

  Med Manning Simulation-modulen kan du beregne en realistisk plan for bemanning basert på strømmen av kunder i løpet av dagen, antall produksjonsenheter og andre faktorer som påvirker bemanningsbehovet. Denne funksjonen gjør at du kan spare lønnskostnader da den sikrer at bemanningen din er riktig og basert på de faktiske behovene.

 • Prosjekter

  Med Prosjektmodulen kan du planlegge prosjekter for hver enkelt ansatt og følge med på hvordan prosjektet skrider frem når det gjelder budsjett og tidslinjer. Prosjektmodulen er spesielt fordelaktig hvis en ansatt jobber med en rekke prosjekter som bærer budsjetter og tidslinjer, noe som resulterer i at de gjennomføres lønnsomt.

Tilleggsmoduler – tidsregistrering

 • Tidsregistrering

  Med tidsregistreringsmodulen kan du enkelt registrere, godkjenne og redigere arbeidstimer.

 • Spesielle ferier og fleksitid

  Planlegging av den ansattes arbeidstid på en slik måte at den følger en kurve definert av bedriftens bemanningsbehov per time.

 • Logg inn

  Med Sign In kan du registrere arbeidstiden til hver enkelt ansatt via terminaler, kortlesere, pinkode, eller ganske enkelt via inn- og utlogging på TimePlan Web App.

Tilleggsmoduler – Analytics og administrasjon

 • Elektroniske skjemaer

  Administrer og lagre arbeidskontrakter, firmapolicyer, notater og skjemaer. Kontrakter kan signeres med digital signaturfunksjonalitet.

 • Web App og Native App

  Med TimePlan Web App og Native App har dine ansatte alltid viktig informasjon rett for hånden. De kan enkelt holde oversikt over arbeidstiden, avspasering, ferier, lønn, godtgjørelser osv. via smarttelefonen eller nettbrettet. I tillegg til egne data kan dine ansatte finne nyttig informasjon om sine kolleger og sende meldinger til hverandre.

 • Statistikk

  Statistikkmodulen er et nyttig verktøy for ledere og planleggere for å analysere og vurdere kostnadsimplikasjoner. Du kan administrere medarbeideromsetningen og lage din egen statistikk med grafer eller tabeller.

System integrasjon

 • Eksporterer til lønn

  Lønneksport lar deg eksportere lønnsdata fra TimePlan til ditt valgte lønnssystem. Du har full oversikt over lønnsdata, totale kostnader og kostnader knyttet til hver enkelt ansatt. TimePlan beregner arbeidstiden til hver enkelt ansatt, deres tillegg, overtid, ferie, fravær osv. basert på godkjente data.

 • Eksporter data

  Med Eksportmodulen kan du enkelt eksportere data fra TimePlans database til andre databaser og IT-systemer.

 • Importer data

  Med Importmodulen kan du enkelt sette inn og endre data i TimePlan via import av eksterne data. Takket være den høye fleksibiliteten i importoppsettet er det mulig å integrere TimePlan med de fleste IT-systemer.

 • Autokjør

  Med Auto Run kan du enkelt eksportere og importere data til faste tidsperioder for at ekstern og intern informasjon skal oppdateres. Du kan f.eks. viktige den daglige omsetningen i TimePlan, dersom din bedrift bruker et annet system for å levere disse dataene.

TimePlan er et Windows-basert system med mulighet for å legge til Web App