Information & Support

TimePlan er en ledende løsning for arbeidsstyrkeadministrasjon. Programvaren er modulbasert og sikrer at behovene til virksomheten din blir møtt nøyaktig – verken mer eller mindre. TimePlan sikrer også en effektiv og økonomisk løsning fra planlegging til tidsregistrering med en sømløs kobling til ditt nominerte lønnssystem.

TimePlan er mer enn arbeidsstyrkestyring og kostnadsbesparelser

Med TimePlan kombinerer vi solid erfaring og utprøvd programvare for å gi en sterk transformasjon mot best i klassens online arbeidsstyrkeadministrasjon.

TimePlan er resultatet av 25+ års erfaring med å håndtere arbeidstimer og arbeidslover i mer enn 25 land. Fra begynnelsen har TimePlan blitt utviklet i nært samarbeid med våre kunder, og alltid imøtekommet deres behov og de lokale lovene de opererer innenfor.

Фон