Omsorg & Helse

vakt og personalplanleggingsprogramvare for omsorgsleverandører

24/7 vaktplanlegging for helsevesen og offentlige institusjoner

En rekke omsorgsleverandører, som private sykehus, barnehager og pleieinstitusjoner, bruker TimePlan for personalplanlegging , tidsregistrering , HR-administrasjon og analyser .

Felles for dem alle er at de ansatte jobber dag og natt for å ta vare på pasienter og andre brukere, noe som krever et arbeidsstyrkestyringssystem for å sikre at alle arbeidstimer planlegges og registreres riktig.

Automatisk beregning av godtgjørelser

TimePlan registrerer automatisk overtid og godtgjørelser og gjør det mulig for ansatte å fokusere på oppgaven de har på seg.

Avspasering, tariffavtaler, lokale arbeidsregler, og fravær – alt er automatisk i TimePlan.

Resultatene er en jevnere opplevelse for alle ansatte, utallige timer spart på manuell tidsberegning og betydelige lønnskostnader spart på årsbudsjettet.

Vår kunde sier

Aleris Hamlet sparer tid i sykehusledelsen

«Med TimePlan kan vi alltid gå tilbake og se hvilke sykepleiere som har fått hvilke godtgjørelser og når – også når det gjelder fraværsregistrering, ferie, sykdom og refusjon. Vi sparer tid hver dag og har hele historien, med all data lagret på ett sted.»

Dette sier Lillian Moberg Pedersen, regnskapsassistent ved Aleris Hamlet Private Hospitals i Danmark.

Hun har jobbet med TimePlan siden 2011 da programmet ble valgt ut vaktplanlegging , tidsregistrering , og HR-administrasjon ved Aleris Hamlets syv private sykehus og Aleris Care i Danmark. Aleris Hamlet er Danmarks største private sykehus og sysselsetter 11 000 sykepleiere, leger og hjelpepersonell i Skandinavia.

Nattpenger for sykepleiere

«Tidligere hadde vi mye manuell administrasjon som håndterte sykepleiernes timelister. Hvilke timer jobbet de? Hvilke nattpenger har de rett på? Vi gjorde beregninger på papir – også for våre øvrige ansatte. Vi har et stort antall timearbeidere, sier Lillian Moberg Pedersen.

Nå holder TimePlan styr på tidsregistrering for alle Aleris Hamlets ansatte som logger inn og ut med sitt ansattnummer via en terminalskjerm.

Riktig tidsregistrering er svært viktig fordi det danner grunnlaget for lønnskjøringen. TimePlan beregner automatisk alle kvoter og data som trengs. Systemet holder også oversikt over våre tariffavtaler og arbeidsregler og tar hensyn til hvilke funksjoner og hvilken lønnsramme hver enkelt ansatt har, sier Lillian Moberg Pedersen.

Sparer tid i lønnsavdelingen

Siden introduksjonen av TimePlan har personalet ved Aleris Hamlet spart tid når det gjelder administrasjon og på andre områder av sykehusene. Flere ansatte er ansatt, og TimePlan har bistått med viktige HR-saker.

Takket være TimePlan har vi spart mye tid på lønnsavdelingen fordi vi ikke lenger trenger å gjøre manuelle beregninger basert på timelister. Vi trenger ikke lenger å beregne fravær, ferie, sykdom, refusjon osv. manuelt. Å ha ansattkontrakter lagret elektronisk i TimePlan er også til stor hjelp med den ansattes fraværshistorikk, ansettelseshistorikk etc. på ett sted. Risikoen for manuelle feil er også betydelig redusert, sier Lillian Moberg Pedersen.

Automasjon

Autoplan-modulen automatiserer den detaljerte planleggingsprosessen og gir deg mer tid med dine kunder og ansatte.

Advarsler

TimePlan varsler deg dersom tariffavtaler og lokale regler ikke overholdes under planlegging og planlegging.

Oversikt

TimePlan gir deg oppdatert oversikt over bemanning. Du slipper under- og overbemanning og sparer arbeidstimer og lønnskostnader.

Optimalisering

TimePlan har et oversiktlig og intuitivt brukergrensesnitt, som optimerer planleggingsprosessen. All data er lagret på ett sted.

Vil du vite mer om TimePlan?

Skriv kontaktinformasjonen din nedenfor, så tar vi
kontakt om et gratis og uforpliktende møte med en av våre konsulenter. 

Dette kontaktskjemaet er kun for forretningsforespørsler og potensielle kunder. Hvis du er en nåværende bruker som trenger support, kan du gå til siden med vanlige spørsmål.
privacy policy