Hotel & Restaurant

Personalledelse for hoteller, catering og restauranter

Fleksibel vakt planlegging for ledende gjestfrihets- og cateringleverandører

Store hotellkjeder, cateringselskaper og restauranter over hele Europa bruker TimePlan som sitt arbeidsstyrkestyringssystem.

Avdelingsledere, mannskapsledere, restaurantsjefer og husrengjøringsledere har full kontroll over arbeidsstokken sin med TimePlan.

Personalplanleggere lager vaktlister og prognoser for å optimalisere bemanningsbehovene deres. Resepsjonister, cateringpersonale og renholdere logger inn og ut av TimePlan for å registrere arbeidstidene deres. De sjekker også timeplanen og meldingene på smarttelefonene sine.

tidsplan-ansatt-planlegging

Automatisk lønnsgrunnlag for lønn

HR-ansatte holder styr på ansattes dokumenter, kontrakter, ansettelseslover og medarbeiderutvikling – alt innenfor TimePlan.

TimePlan gir lønnsavdelingen et automatisk lønnsgrunnlag basert på planlegging, tid og oppmøte, fravær, overtid mv.

TimePlan sikrer korrekt planlegging og tidsregistrering , nøyaktige lønnsdata, enkel administrasjon for hotell- og restaurantledelsen og fornøyde ansatte.

Scandic Hotels sparer tid og lønnskostnader med TimePlan

«TimePlan gir oss en klar oversikt og gjør det enkelt for oss å overholde tariffavtaler. Vi sparer arbeidstimer og lønnskostnader hver dag.»

Anette Skjærris
Scandic Hotels
Kunde siden 2005

Spill av video

Scandic Hotels sparer tid og lønnskostnader med TimePlan

Siden 2005 har Scandic Hotels brukt TimePlan for å holde oversikt over arbeidstimer og lønnsdata for om lag 2000 ansatte. Kjeden har 230 hoteller spredt over hele Norden, og TimePlan har spart Scandic Hotels for både tid og lønnskostnader.

– Vi har valgt TimePlan i Scandic fordi programmet gir oss en rask oversikt og vi enkelt kan sjekke at vi overholder våre hovedtariffavtaler og alle våre lokale avtaler, sier Annette Skjærris, lønnsbokholder i Scandic Hotels.

Hun opererer innenfor mer enn 200 tariffavtaler og lokale avtaler, og TimePlan kjenner dem alle. Programvaren sørger for at avtalene overholdes for hver enkelt ansatt, og TimePlan tar seg også av online vakt planlegging, timeregistrering og HR-administrasjon for hele Scandic-kjeden.

For mange eller for få timer

En av mange avdelingsledere som drar nytte av å bruke TimePlan er Kim Knudsen, F&B Manager ved Scandic Kolding. Han sjekker de ansattes arbeidstid hver dag.

Jeg bruker TimePlan i mitt daglige arbeid for å sjekke arbeidsplaner og se lønnsbudsjetter. Jeg lager også vaktlister og sammenligner de faktiske timene med lønnsbudsjettet mitt, sier Kim Knudsen.

«I TimePlan kan jeg se hvor mange timer en ansatt har jobbet i løpet av en uke eller en måned. Når tellerne i TimePlan er gule, har den ansatte ikke fått nok timer. Når tellerne er grønne er det greit, og når de er røde har den ansatte jobbet for mange timer.»

Ferie og fri i stedet

«Vi kan logge inn på vår TimePlan og se om vi har noen timer spart for avspasering i stedet. Før vi fikk TimePlan, måtte vi se manageren vår, og han måtte se gjennom alle papirene sine for å finne den informasjonen. Nå har vi all informasjon i TimePlan, sier Anne Dorthe Hjort.

Scandics hovedkontor i Danmark administrerer månedslønn til over 2000 ansatte. 

«Vi her på lønnskontoret har opplevd en enorm forskjell siden vi gikk over fra Excel til TimePlan. I Excel skrev vi inn alt manuelt med høy risiko for feil. Nå får vi alle data og arbeidstimer eksportert direkte til vårt lønnssystem med noen få klikk. Siden vi implementerte TimePlan har vi spart mye penger. Både når det gjelder etterlevelse av tariffavtaler og arbeidskraft, sier Anette Skjærris .

Automasjon

Autoplan-modulen automatiserer den detaljerte planleggingsprosessen og gir deg mer tid med dine kunder og ansatte.

Advarsler

TimePlan varsler deg dersom tariffavtaler og lokale regler ikke overholdes under planlegging og planlegging.

Oversikt

TimePlan gir deg oppdatert oversikt over bemanning. Du slipper under- og overbemanning og sparer arbeidstimer og lønnskostnader.

Optimalisering

TimePlan har et oversiktlig og intuitivt brukergrensesnitt, som optimerer planleggingsprosessen. All data er lagret på ett sted.

«Vi valgte TimePlan fordi programmet ga oss mer nøyaktige tall enn programvaren vi tidligere brukte. TimePlan har mange flere funksjoner og hjelper oss å drive en mye bedre virksomhet.»

Marlene Melstrup

COO

Sunset Boulevard

Kunde siden 2005