Vältä sakkoja asianmukaisella aikarekisteröinnillä

Ajan rekisteröinti

Onko sinulla yleiskuvaa työntekijöidesi päivittäisistä työajoista? Muuten se voi olla kallista sinulle ja yrityksellesi. Työnantajana sinulla on oltava aikarekisteröintijärjestelmä, joka voi rekisteröidä työntekijöiden työtunnit ja päivittäiset ylityöt. Euroopan unionin tuomioistuin päätti asiasta vuonna 2019. Mutta mitä tuomio tarkoittaa sinulle ja yrityksellesi?

 

EU:n tuomio annettiin 14. toukokuuta 2019 Espanjassa sattuneen erityistapauksen perusteella. Tässä tapauksessa heräsi epäilyksiä siitä, kenen pitäisi olla vastuussa työaikasääntöjen noudattamisesta. Aiemmin työntekijän vastuulla on ollut todistaa, onko sääntöjä rikottu. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kuitenkin korosti, että työntekijä on työsuhteen heikko osapuoli, eikä hänen siksi pitäisi olla vastuussa.

 

Aikailmoittautuminen on työnantajan vastuulla

Näin ollen Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että se on työnantajan vastuulla. Siksi kaikkien EU:n jäsenvaltioiden on varmistettava, että työnantajat ottavat käyttöön "objektiivisen, luotettavan ja helppokäyttöisen järjestelmän, jonka avulla voidaan mitata jokaisen työntekijän päivittäisen työajan pituutta".

Tällaisella järjestelmällä pyritään varmistamaan, että työaikadirektiivin sääntöjä noudatetaan. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin toteaa, että se on tehokas ja helppo tapa saada aina yleiskuva ylityön todellisesta kestosta ja kunkin työntekijän yleisestä työajasta.

Samalla aikarekisteröintijärjestelmä pystyy tarjoamaan luotettavaa tietoa, jota voit käyttää pätevänä todisteena, jos se on tarpeen. Oikea aikarekisteröinti tekee työntekijöistäsi myös onnellisempia ja turvallisempia, koska he itse voivat hallita työaikasääntöjen noudattamista ja saada yleiskuvan siitä.

 

Noudata työaikaa koskevia sääntöjä

EU:n päätös antaa työntekijöillenne mielenrauhan ja varmuuden siitä, että työaikasääntöjä noudatetaan. Säännöt sisältävät:

  • 11 tunnin sääntö
  • 48 tunnin sääntö
  • Viikoittaisen vapaapäivän sääntö

Lyhyesti sanottuna tämä tarkoittaa, että työntekijöilläsi on oikeus vähintään 11 peräkkäiseen lepotuntiin jokaisen 24 tunnin jakson aikana. Samaan aikaan jokaisella seitsemän päivän jaksolla on oltava yksi vapaapäivä, jonka tulisi mieluiten olla päivittäisen 11 tunnin lepoajan yhteydessä. Lopuksi 48 tunnin sääntö tarkoittaa, että työntekijäsi voivat työskennellä keskimäärin enintään 48 tuntia viikossa neljän kuukauden ajan.

 

Miten valvonnan pitäisi tapahtua eri maissa?

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on jättänyt yksittäisten EU:n jäsenvaltioiden tehtäväksi valvoa, miten tuomio pannaan täytäntöön. Maiden on siksi luotava puitteet sille, miten tämä pannaan täytäntöön kansallisissa säädöksissään. Sitä, miten Tanskan hallitus tarkalleen ottaen päätti ottaa päätöksen käyttöön Tanskassa, ei ole vielä selvitetty. Kaikkien työntekijöiden työajan rekisteröinti on kuitenkin edelleen pakollista – joka päivä. Voit tehdä tämän tehokkaasti, selkeästi ja helposti aikarekisteröinnin ja työvuorojen suunnittelujärjestelmällä, kuten TimePlanilla, joka kerää kaikki tiedot yhteen paikkaan.

 

Valitse luotettava järjestelmä oikeaan ajan tallennukseen.

TimePlan Softwarella aikarekisteröinti on yksi ydinosaamisestamme – ja on ollut sitä vuodesta 1995. TimePlan varmistaa, että noudatat aina EU:n päätöstä objektiivisesta, luotettavasta ja helppokäyttöisestä työajan rekisteröintijärjestelmästä – ja sovellettavia sopimuksia. Viimeisten 25 vuoden aikana olemme auttaneet yli 700 asiakasta saamaan yleiskuvan ja rekisteröimään työntekijöidensä työtyylin ja poissaolon. TimePlan WebApp tarjoaa työntekijöille myös päivitetyn yleiskatsauksen työaikatauluista, lomista ja työajoista suoraan älypuhelimellaan.

Ota yhteyttä jo tänään , niin saat lisätietoja TimePlanin eduista.

Suositut luokat

Haluatko tietää lisää TimePlan Workforce Managementista?

Uusimmat viestit